Tidigare idag tog socialminister Annika Strandhäll emot utredningen om en modern föräldraförsäkring. Utredningen föreslår att fler månader ska reserveras för vardera föräldern. Totalt föreslås fem reserverade månader per förälder, jämfört med nuvarande tre. En tredjedel av försäkringen är fortsatt fritt överförbar.

Fredrika Bremer-förbundet ser positivt på utredningens förslag att reservera fler månader för vardera föräldern, det är ett steg i rätt riktning mot ett jämställt uttag av föräldradagarna och ett jämställt föräldraskap. Dock anser vi att en individualiserad föräldraförsäkring hade varit ett starkare förslag.

Utredningen föreslår även att den huvudsakliga delen av försäkringen, 390 dagar, ska tas ut innan barnets treårsdag, efter det ges 10 dagar per år tills barnet fyllt 10 år. Vidare föreslår utredningen att gruppen som kan ta del av föräldrapenning utökas till att också innefatta sambo samt föreslår att 30 dagar per förälder är fritt överförbara till annan försäkrad.

Fredrika Bremer-förbundet välkomnar förslaget att dagar ska kunna överlåtas till andra än vårdnadshavare, då det gör försäkringen bättre anpassad för olika familjekonstellationer. Vi ser även att det är positivt att dagar på lägstanivå tas bort så att föräldraförsäkringen baseras på inkomst, samt välkomnar tidsbegränsningarna då de kan motverka inlåsningseffekten för kvinnor som föräldraförsäkringen riskerar att ha.

Läs vår debattartikel om en individualiserad föräldraförsäkring här.

För kommentar kontakta: Miriam Limås-Kollberg, miriam@fredrikabremer.se, 0732 554400

Fler åtgärder för en jämställd föräldraförsäkring