Fredrika Bremer-förbundet delar årligen ut medel ur ett antal stiftelser som förvaltas av förbundet. Stipendierna delas ut till ensamstående, bildade kvinnor (som läst på högskola, universitet eller motsvarande eftergymnasial utbildning) i olika åldrar enligt kriterier formulerade av donatorerna.

Ett av stipendierna som går att söka är en veckas vistelse i Nannylund på Apelrydsskolan i Båstad. Under fem veckor i juli och augusti kan ensamstående kvinnor ansöka om en veckas kostnadsfri vistelse. Varje vecka erbjuds en jämställdhetsföreläsning. Den sista veckan är en särskild programvecka med ytterligare aktiviteter, så som matlagningskurser, yoga och konstkurser.

Nannylundsvistelsen:
Vecka 27-30 kan ensamstående bildade kvinnor, tillsammans med eventuella barn (flickor oavsett ålder och pojkar upp till 13 år), söka till Nannylundsvistelsen på Apelrydsskolan i Båstad. Fredrikafrukosten med en föreläsning om jämställdhet hålls på tisdagar och utgör under dessa veckor det enda gemensamma och obligatoriska tillfället.

Nannylundsveckan:
Under Nannylundsveckan v. 31 ligger fokus på inspirerande aktiviteter och samvaro mellan de kvinnor som deltar – denna vecka är därför endast för vuxna deltagare. Varje dag bjuder på nya programpunkter, där bland annat kurser om matlagning, konst, hälsa och jämställdhet hålls. Samtliga gäster bjuds på frukost och middag varje dag – ett fint tillfälle att lära känna de andra gästerna.

Om ansökningsperioden:
Under perioden 15 januari – 1 mars 2018 är det möjligt att ansöka om medel ur stiftelser som förvaltas av Fredrika Bremer-förbundet, ansökan görs enligt instruktion och på blankett som finns att ladda hem här. Mer information om Nannylundsverksamheten finner du här.

Ansökningsperioden för Fredrika Bremer-förbundets stipendier öppnar idag