Båstad

Båstadkretsens årsstämma ägde rum onsdagen den 21 februari och hölls sedvanligt i Församlingsgården där väggarna, dagen till ära, var tapetserade med historik om arbetet med jämställdhet i Båstads kommun och skolor från 1979 och framåt.

Vid mötet valdes ny ordförande, då Ingela Bernhold valt att avgå. Hon blev varmt avtackad för sitt engagemang och intresse för kretsen. Hennes omfattande kontaktnät på Bjärehalvön har bidragit till många spännande föreläsningar för Båstadskretsen. Ingela kommer att kvarstå som styrelseledamot. Till ny ordförande valdes Margareta Lindgren, civilekonom, fredrika sedan 10 år, kassör i kretsstyrelsen och ordinarie ledamot i förbundets valberedning. Margareta hälsades välkommen till sitt nya uppdrag som hon tryggt övertar med mycket kunskap och stor idérikedom.

Till ny ordinarie styrelseledamot för 2 år valdes Nina Jönsson, civilingenjör med inriktning lantmäteri. Nina har alltid varit intresserad av frågor gällande natur, miljö och jämställdhet mellan kvinnor och män, och vill vara med och utveckla, förändra och förbättra samhället till att bli mer hållbart och jämställt/jämlikt. Efter avslutat årsmöte rapporterade styrelsen om fem Båstad-fredrikors deltagande i Södra kretsarnas årsmöte i Landskrona lördagen den 10 februari.

Som underhållning för kvällen fick medlemmarna i Båstadskretsen lyssna till Fredrika-sånger av Ulla-Carin Nyqvist och även ”litta” skånskt bygdemål av Daniel Rydsjö framfört av Ingela som också läste det tal hon hållit för sin far, som på sin tiden var en otroligt jämställd familjefar, på hans 80-års dag 1985.

 

Landskrona

Torsdagen den 22 februari hade Fredrika Bremer Förbundets Landskronakrets årsmöte i församlingslokalen Livsglädje. Efter valen har styrelsen för verksamhetsåret 2018 följande sammansättning: ordförande Kerstin Christensson, vice ordförande Ann-Sofie Mörne, suppleant Raija Öhrstedt, och ledamöterna Britt Nilsson, Sonia Anderson, Gunilla Persson och Eva Christensson.

Ann-Sofie Mörne avtackades som avgående ordförande samt Ulla Dellien som varit suppleant. Efter årsmötesförhandlingarna höll förbundsstyrelseledamoten Torbjörn Messing ett intressant och tänkvärt föredrag om mäns upplevelser av #metoo-uppropen, maskulinitetsnormer, samt hur uppropen kommer att förändra attityder.

 

Örnsköldsvik

På onsdagen den 7 februari hade Örnsköldsvikskretsen årsmöte på Ödbergska Gården. Årsmötesförhandlingarna leddes av Marianne Vincent och kretsens verksamhetsberättelse för 2017 presenterades. Ett tiotal kretsmöten redovisades i verksamhetsberättelsen, bland dessa kan nämnas filmkväll med The Danish Girl, utflykt till antikvariatet i Myre, studiebesök på residenset i Härnösand och föredrag om ekofeminism och ekosystemtjänster.

Bland övrig verksamhet märks kretsens två litteraturcirklar och en studiecirkel på temat genus och struktur. Kretsen har också tillsammans med Fredrika Bremer Förbundets Sundsvallkrets delat ut stipendier till ”Anna Wedholms Minne”.

Vid årsmötet omvaldes styrelsen och Lisa Åhman valdes till ordförandeposten, som under en tid har stått tom i Örnsköldsvikkretsen. Agneta Söderlund fortsätter som kontaktperson för kretsen. Gäst för kvällen var Göte Nordmar, ordförande för Johan Ödbergsällskapet, som var där och berättade om Ödbergska gården.

Kretsarnas årsmöten 2018