#Metoo-kampanjen utlöste en stark och berättigad reaktion och följdes av kvinnoupprop från många områden . Detta förde med sig ett behov att följa upp vad som skett för en framtida fas av handling och uppföljning av alla de positiva förändringar i samhället som redan har avtecknat sig.

Representanter för 65#meetoo-uppropet arrangerade den 6 mars ett möte med Åsa Regnér, som regeringens ansvarige representant, på Historiska museet. Mer än 100 personer representerande ett urval av aktuella grupper,  liksom många från samhället i övrigt. Per Henrik Magnusson, vice styrelse ordförande i Fredrika Bremer-förbundet, och Gundla Järpe Magnusson, medlem i Fredrika Bremer-förbundet, närvarande vid överlämnandet av gruppernas förslag till Åsa Regnér.

Mötet inleddes genom att ministern vandrade runt och handhälsade på de närvarande. Därefter talade företrädare för ett urval av grupperna om sina historiska erfarenheter. Stämningen i rummet blev under detta varm och engagerad med uppmuntrande rop. Efter att sju representanter från de närvarande grupperna hade framträtt med sina tal överlämnades sju åtgärdsförslag som togs emot av ministern med ett varmt tack till alla som deltagit i detta initiativ med orden ”… det är min uppgift att göra ert arbete och era krav rättvisa.”

Att Åsa Regnér nästa dag hade lämnat sin ministerpost innebär att hennes efterträdare, Lena Hallengren, förväntas uppfylla regeringens uttalande kommande år. Det blir allas vår uppgift att följa upp denna viktiga process.

I DN Debatt-artikeln ”Här är vallöftena vi i metoo-uppropen vill se”  kan du läsa mer om de sju åtgärdsförslagen.

 

#metoo-kravlista till ministern