På den internationella kvinnodagen den 8 mars höll 16:02-rörelsen en partidebatt med temat jämställda löner på Kulturhuset i Stockholm. Fredrika Bremer-förbundet är medarrangör till kampanjen och var där och lyssnade tillsammans med några volontärer från Stockholms volontärgrupp. Medverkade gjorde representanter från sex stycken av dem sju riksdagspartierna: Karin Enström (M), Anders W Jonsson (C), Maria Arnholm (L), Aron Modig (KD), Ylva Johansson (S), Isabella Lövin (MP) och Jonas Sjöstedt (V). Sverigedemokraterna var inte inbjudna.

I debatten diskuterades bland annat föräldraförsäkringen, pensionssystemet, trygga anställningsavtal, och #metoo-rörelsen.

Hela debatten filmades och kan ses på Lön Hela Dagens facebook-sida, som du kan besöka via denna länk!

Partidebatt om jämställda löner på Kulturhuset i Stockholm