Hur kan utbildning verka som motgift mot populistiska, antifeministiska och antidemokratiska strömningar? Vad blir skolans roll i kölvattnet av #metoo? Utbildning lönar sig, men mest för män och löneskillnaderna är som högst inom de yrken som kräver lång högskoleutbildning, hur kommer vi åt den ständiga nedvärderingen av kvinnors kompetens? Det är några av frågorna som står i fokus under 10-årsjubileet av Apelrydsseminariet som anordnas den 10-11 augusti på Apelrydsskolan i Båstad.

Jubileeupplagan av Fredrika Bremer-förbundets årliga seminarium har tema Utbildning och Jämställdhet och inleds med ett anförande av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Tvådagarskonferensen består av spännande föreläsningar och seminarier, festmåltid, kulturinslag och underhållning.

Medverkar gör bland annat Lena Johansson, expert på jämställdhetsstatistik med bakgrund från Statistiska centralbyrån och regeringskansliet, som kommer att presentera delar av rapporten ”Samma yrke – olika lön” som visar på sambanden mellan högre utbildning och ökade löneskillnader mellan män och kvinnor. Elin Sundin, ordförande för organisationen Fatta, kommer också att medverka med en föreläsning om samtycke i skolan. Elin kommer att berätta om den kampanjen som Fatta bedrev under hösten 2017 där organisationen ställde krav på samtycke i läroplanen, kartläggning av sexuella trakasserier och respekt i skolkorridor.

Utöver dessa medverkande kommer också författaren och journalisten Emma Leijnse att berätta om sin bok ”Fördel kvinna – den tysta utbildningsrevolution”, och Ulf Mellström, professor i genusvetenskap på Karlstads universitet, kommer att föreläsa om varför just genusvetenskapen kommit att bli ett så kontroversiellt ämne, samt vilka konsekvenser det kan ha. Eva Bonde, chefredaktör för Historiskan, kommer också att vara på plats med ett fullspäckat quiz på temat utbildning och jämställdhet!

Läs mer om programmet, priser och boende, och köp din biljett här!

Apelrydsseminariet 2018: Utbildning och Jämställdhet