Urvalet av Nannylundstipendiater är nu färdigt för 2018, och de antagna har meddelats per mail. I de fall då vi inte har kunnat maila, har vi skickat besked via posten. Vi har glädjen att konstatera att vi haft rekordmånga sökanden i år! För såväl Nannylundsvistelseveckorna som för Nannylundsveckan har förstagångssökande haft företräde samt de kvinnor som uppfyller stipendiets stadgar. I allra största utsträckning (ca 98%) av fallen så har den sökande beviljats den vecka hon valt i första hand – detta i hopp om att ni stipendiater ska ha möjligheten att tacka ja!

För dig som antagits behöver vi senast den 18 maj 2018 ha en bekräftelse via mail till de om att du tackar ja eller nej till din plats. Du svarar enkelt till den mailadress från vilken antagningsbeskedet skickats ut.

Efter detta datum går förfrågan vidare till reserver: uteblivet svar debiteras 500 kr.

För att förenkla svarshandläggning, vänligen utforma ditt svarsmail på följande vis:

Ämnesrad: Ja/nej v. 29 Förnamn Efternamn  (T.ex. ”JA v. 29 Petronella Bremer”)

Eventuella reserver meddelas endast om avhopp sker och en plats blir ledig: förbundet hör då av sig till er. De som står på reservlistan, eller som ej antagits, mottar alltså inte ett mail om detta. I detta skede har medlemmar i Fredrika Bremer-förbundet företräde.

OBS:

  • Ofullständiga ansökningar behandlas ej
  • Sent inkomna ansökningar behandlas ej
  • Ansökningar som saknar personbevis behandlas ej
  • Ansökningar via telefon eller mail behandlas ej – det måste inkomma en pappersansökan med personbevis till kansliet
  • Svar om antagning ges ej via telefon – de som är antagna meddelas via mail
  • Vi har tyvärr ej möjlighet att uppdatera eller registrera de önskemål (såsom veckoval) som inkommer i efterhand via mail eller telefon
Färdigställt urval till Nannylund 2018!