Det svenska bokstaveringsalfabetet består sedan 1891 av enbart mansnamn. I ett gemensamt initiativ från Fredrika Bremer-förbundet och Rättviseförmedlingen presenteras nu ett uppdaterat förslag. Med det nya alfabetet – Adam Berit – vill de förse myndigheter med ett konkret verktyg för ökad jämställdhet och representation.

– Dagens alfabet blir ett hinder eftersom det är exkluderande och bokstavligen skickar fel signaler till medarbetarna. Referenspunkten kan inte bara vara en man, vi behöver synliggöra fler i samhället, säger Seher Yilmaz på Rättviseförmedlingen.

Svenska myndigheter har jämställdhetskrav satta av Riksdagen, men i dagsläget ligger många efter sina mål. Antalet anställda kvinnor inom Försvarsmakten är 17 %. Antal kvinnor som jobbar som poliser är 32 %.

– Vi har jobbat under lång tid för att få fram dessa 28 namn, som tillsammans speglar landet som det ser ut här och nu. Adam Berit är ett tidsenligt och konkret förslag på förändring, säger Ulrika Kärnborg, Ordförande i Fredrika Bremer-förbundet.

Adam Berit har tagits fram i samarbete med experter inom språk och fonetik, för att säkerställa hörbarhet och funktionalitet. I det nya förslaget används t.ex. exakt samma antal vokalkombinationer som i dagens bokstaveringsalfabet.

En av de inblandade personerna i projektet är Malin Svensson Lundmark, doktorand i fonetik på Lunds Universitet.

– Det nya förslaget fungerar i teorin lika bra som det gamla bokstaveringsalfabetet, säger Malin Svensson Lundmark i en kommentar. Det nya bokstaveringsalfabetet finns tillgängligt för nedladdning och implementering på adamberit.se

Läs debattartikeln om alfabetet här!

FBF lanserar jämställt bokstaveringsalfabet!