Glad sommar från kansliet!

Kansliet har sommarstängt mellan den 23 juni och 4 augusti. Det går alltid att e-posta oss på kansli@fredrikabremer.se så tar vi hand om din fråga när vi är åter från semestern.

Allt gott och med önskan om en fin sommar!

Fredrika Bremer-förbundets kansli

PRESSMEDDELANDE: BRA-priset 2021 tilldelas Olga Persson

Fredrika Bremer-förbundets BRA-pris går i år till Olga Persson, ordförande för UNIZON, ett riksförbund för över 130 idéburna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

-Att med Fredrika Bremer-förbundets medlemmar i ryggen få dela ut årets BRA-pris till en av de tydligaste svenska rösterna i kampen mot mäns våld mot kvinnor känns både viktigt och ärofyllt säger Camilla Wagner, ordförande för Fredrika Bremer-förbundet.

Priset kommer att delas ut i samband med ett direktsänt digitalt samtal måndagen 24 maj klockan 16.00 -17.00 där Fredrika Bremer-förbundets ordförande Camilla Wagner samtalar med pristagaren Olga Persson under rubriken ”Hur vi kan avnormalisera mäns våld mot kvinnor?”

Motivering:
”Olga Persson, en av Sveriges främsta experter inom arbetet mot mäns våld mot kvinnor har, under två decennier, med kunskap, klokskap och målmedvetenhet samt okuvlig uthållighet arbetat för att synliggöra omfattningen och effekterna av mäns våld mot kvinnor. Som ledare, debattör och opinionsbildare har hon arbetat aktivt för att stärka skyddet av våldsutsatta kvinnor och barn samt uppmuntrat och inspirerat kommuner och organisationer att arbeta förebyggande med unga pojkar och män.

Som en av initiativtagarna till arbetet mot vålds- och förnedringspornografi har Olga Persson utmanat starka krafter både inom och utom Sverige, inte minst inom internationell lobbyverksamhet som står bakom den lukrativa porrindustrin.

Det är personer som Olga Persson som driver jämställdhetsarbetet framåt trots det ibland hårda motstånd som vi ofta möter.”

Känner kraft att ta arbetet vidare
-I arbetet mot mäns våld mot kvinnor så är det så otroligt många som gått före och tagit kampen som gjort att vi är där vi är idag. Det är viktigt att minnas alla de kvinnor, och några män, som har vågat drömma om och arbeta för en jämställd värld fri från våld. Jag känner kraft att kunna ta arbetet vidare och utmana den extremt våldsamma och kvinnoförnedrande pornografin när jag tänker på att vi är många som arbetar och som lyfter varandra. Jag är otroligt stolt över att få BRA-priset och jag delar det med alla kvinnor som gör motstånd mot mäns våld runt om i världen, säger Olga Persson.

Om Fredrika Bremer-förbundet:
Fredrika Bremer-förbundet bildades 1884 och är en rikstäckande medlemsorganisation som arbetar för jämställdhet. Förbundet är partipolitiskt oberoende och religiöst obundet och sedan starten öppet för både kvinnor och män.

Om BRA-priset:
BRA-priset är ett jämställdhetspris som har delats ut årligen sedan 1982 av Fredrika Bremer-förbundet. Nomineringar till priset sker av förbundets medlemmar inför årsmötet där beslut fattas om årets vinnare. Avsikten är att premiera och hylla personer eller projekt som på ett innovativt sätt stärkt utvecklingen av jämställdhet och flyttat fram positionerna för mänskliga rättigheter i allmänhet i Fredrika Bremer-förbundets anda.

Tidigare års pristagare:
2019 Christina Merker-Siesjö, Yallatrappan
2018 Zara Larsson
2017 Barbro Westerholm
2016 Anders Kompass

För anmälan till det digitala samtalet den 24 maj
E-posta: kansli@fredrikabremer.se och märk din epost BRA-priset. Du kommer då att få en länk kopplad till mötesverktyget zoom där du kan logga in och lyssna till samtalet. Anmälan bör ske senast den 23 maj.

För ytterligare information och högupplösta bilder:
Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet
Telefon: +46 (0) 700 90 11 57
e-post: camilla.wagner@fredrikabremer.se

Olga Persson
e-post: olga.persson@unizon.se

Lisa Minnhagen, generalsekreterare Fredrika Bremer-förbundet
Telefon: +46 (0) 732 55 44 00
e-post: lisa@fredrikabremer.se

PRESSMEDDELANDE: Tunga namn stärker Fredrika Bremer-förbundets styrelse 

På Fredrika Bremer-förbundets årsmöte den 9 maj, förstärktes organisationens styrelse med flera tunga namn. Camilla Wagner, omvaldes också som styrelsens ordförande.

– Jag är givetvis glad och ödmjuk inför förtroendet att fortsätta leda Fredrika Bremer-förbundets styrelse. Att få den här förstärkningen är mer än jag vågade drömma om. Nu kan vi åstadkomma verkliga framsteg i jämställdheten, säger ordförande Camilla Wagner.

Den nytillträdda styrelsen har en regionalt och åldersmässigt bred representation med en samlad erfarenhet från alltifrån kultur-, scout- och fackföreningsrörelse till jämställdhetsarbete i akademi, näringsliv och offentlig sektor. Med Fredrika Bremer-förbundets dryga 1000 medlemmar i ryggen går de nu in i de gemensamma uppdraget att föra jämställdhetsfrågorna vidare i hem, arbetsliv och samhälle.

– Att förvalta ett arv i en ny tid är ett stort och viktigt uppdrag och kräver en stor bredd av erfarenheter och kompetenser. Jag är oerhört imponerad av och tacksam för valberedningens arbete, säger Camilla Wagner.

Camilla Wagner, ordförande (omval)
Camilla Wagner har arbetat med jämställdhet i mer än 20 år. På Veckans Affärer ansvarade hon i 12 år för listan över Näringslivets 125 Mäktigaste kvinnor och grundade affärsområdet VA Kvinna, vilket fick till följd att jämställdhet blev en integrerad del i Veckans Affärers journalistik. Hon har också gjort programserien Kvinnorna & Pengarna för Sveriges Radio, P1. Idag driver hon jämställdhetsbyrån Klara K som verkar för ett hållbart arbetsliv på lika villkor. Camilla har ett långt engagemang i civilsamhället. Bland annat som styrelseledamot i Sveriges Kvinnolobby, där hon också var vice ordförande.

Som nya styrelseledamöter valde:

Olga Persson

Olga har arbetat hela sitt yrkesliv med att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Hon var mellan 2010-2020 generalsekreterare för Unizon, men är numera arbetande styrelseordförande. Innan Olga började sin resa med Unizon så var hon verksam på Team för Våldtagna kvinnor i Stockholm. Hon har en högskoleexamen från politik-, ekonomi- och organisationsprogrammet med huvudämne statsvetenskap.

Fredrik Bondestam
Fredrik Bondestam är föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Han har en doktorsexamen i sociologi (2004, Uppsala universitet) med fokus på jämställdhet och jämställdhetsintegrering i den akademiska världen. Hans forskningsfokus är särskilt högre utbildning i olika avseenden, främst organisationsförändring, feministisk pedagogik, sexuella trakasserier, genusbaserat våld, samt jämställdhetsintegrering i teori och praktik.

Jessica Arvidsson
Jessica jobbar som utvecklingsledare inom hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun. Jessica är aktiv i Båstadskretsen och har suttit på suppleantplats i förbundsstyrelsen under året som gått. I tidigare uppdrag har hon arbetat för att undersköterskor och andra yrkesgrupper inom kommunal vård och omsorg ska bli mer digitalt aktiva inom ramen för sitt yrkesutövande. Hon har också en tidigare bakgrund som forskare med särskilt intresse för inträdet och etableringen i arbetslivet bland unga kvinnor och män med funktionsnedsättning.

Som nya suppleanter valdes:

Fanny Widman

Fanny driver podden Fannys förebilder som sedan starten 2018 växt till en av Sveriges största poddar. Med den framgången och hennes förmåga att göra relevanta inlägg på sociala medier har hon erhållit influencerstatus. I oktober 2020 släppte hon boken “Det är nog nu”, med lärdomar och konkreta tips från alla makthavare hon intervjuat i podden.

Leila El-Sherif Wolheim

Leila är journalist och hållbarhetskonsult utlånad till Regeringskansliet och Nationell samordnare för Agenda 2030 med uppdraget att positionera Sverige främst i arbetet med de globala hållbarhetsmålen. Leila har många års erfarenhet av både affärsutveckling och kommunikation med särskilt fokus på frågor om jämställdhet, hållbart ledarskap och inkluderande arbetsplatser. Hon har haft flera chefspositioner inom media, bland annat som nyhetschef på Veckans Affärer.

Lotta Amnebjer Nordqvist

Lotta är VD och grundare av konsultbyrån Gigs for her som förmedlar “gig” alltså konsultuppdrag till framför allt kvinnor. Hon har en bakgrund som rekryterare och har också arbetat med marknadsföring och kommunikation. Lotta brinner för jämställdhet och har en magisterexamen från Handelshögskolan i Jönköping.

Fredrika Bremer-förbundets styrelse
Nyvalda ledamöter: Camilla Wagner, 53 år, Stockholm (omval styrelseordförande); Jessica Arvidsson, 39 år, Båstad (omval), Olga Persson, 43 år, Stockholm; Fredrik Bondestam, 49 år, Uppsala.

Nyvalda suppleanter: Fanny Widman, 31 år, Stockholm; Leila El-Sherif Wolheim, 49 år, Stockholm; Lotta Amnebjer Nordqvist, 46 år, Stockholm

Kvarvarande ledamöter: Jelena Dojcinovic, 37 år, Landskrona (vice ordförande); Stina Alm, 28 år, Umeå; Agneta Söderlund, 72 år, Örnsköldsvik; Saga Löved, 36 år, Stockholm; Åsa Märs, 49 år, Stockholm.

Om Fredrika Bremer-förbundet
Fredrika Bremer-förbundet bildades 1884 och är en rikstäckande medlemsorganisation som arbetar för jämställdhet. Förbundet är partipolitiskt oberoende och religiöst obundet och sedan starten öppet för både kvinnor och män.

Kontakt: 
Camilla Wagner, ordförande 
Telefon: +46 (0) 700 90 11 57
e-post: camilla.wagner@fredrikabremer.se 

PRESSMEDDELANDE: Fredrika Bremer-förbundet lanserar ny grafisk profil

 


Sveriges äldsta jämställdhetsförbund satsar på att nå ut bredare – och skarpare. Det första steget är en ny grafisk profil signerad Nyla Design.

Sedan 1884 har Fredrika Bremer-förbundet jobbat för ökad jämställdhet i hem, yrkesliv och samhälle. Bland aktiviteterna ingår bland annat föreläsningar, förvaltning av stipendiefonder och utgivning av världens äldsta feministiska tidskrift, Hertha.

Nu gör förbundet en strategisk satsning för att nå nya medlemmar och kommunicera tydligare gentemot befintliga. Steg ett är en ny grafisk profil som tar Sveriges äldsta jämställdhetsförbund in i samtiden.

– Vi behövde ta ett nytt grepp för att tydligare förmedla hur vår unika historia hänger ihop med samtiden och dagens stora jämställdhetsutmaningar. Vi har varit en viktig röst i debatten sedan 1884 och är det fortfarande, säger Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet.

Den nya profilen är framtagen av Nyla Design, en kommunikationsbyrå med sitt säte i Göteborg och många uppdrag inom samhällssektorn.

– För oss som byrå var detta uppdrag en perfekt matchning. Vi brinner för att skapa kommunikation och design som utvecklar och driver samhällsfrågor och i detta är jämställdhet en oerhört viktig del, säger Caroline Eriksson, VD och kundansvarig på Nyla Design.

– Våra möten med Nyla Design har varit roliga och energiska eftersom vi delar värdegrund. Utöver det har de visat en stor lyhördhet och förståelse för den speciella arbetsprocess som krävs av oss som demokratisk organisation, säger Camilla Wagner.

Det första som togs fram var en helt ny logotyp där förbundets namn skrivs ut ovanpå ett brett likamedtecken.

– Ledorden i arbetet med profilen har varit handlingskraft och inkludering. Likamedtecknet förmedlar båda dessa värden. Både logotypen och färgerna har ett uttryck som tar för sig, vilket var viktigt för både förbundet och oss, säger Kristin Thunberg, grafisk formgivare på Nyla Design.

Utöver logotyp och färgskala innefattar profilen också en uppsättning typsnitt som valts ut för att de är tydliga, tillgängliga och användbara. Camilla Wagner ser fram emot den nystart som profilen innebär:

– Den nya profilen visar att Fredrika Bremer-förbundet har en tydlig förankring i sin historia och att vi är i samklang med nutiden och dagens stora jämställdhetsutmaningar. Vår äldsta medlem är född 1919 och våra yngsta medlemmar är födda på 2000-talet. Den kraften speglas i vår nya identitet. Den ger oss energi och stolthet att fortsätta driva viktiga jämställdhetsfrågor, säger hon.

Fredrika Bremer-förbundets nya grafiska profil kommer att implementeras stegvis under 2021.

Arbetsgrupp Nyla design:
Kristin Thunberg, grafisk formgivare
Kristina Modigh, strateg
Caroline Eriksson, kundansvarig

Pressbilder
Pressbilder fria för publicering kan laddas ner här

Kontaktuppgifter
Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet
Telefon: 0700-901157
E-post: camilla.wagner@fredrikabremer.se
Webbplats:fredrikabremer.se

Caroline Eriksson, kundansvarig Nyla Design
Telefon: 0708-779909
E-post: caroline@nyladesign.se
Webbplats: nyladesign.se 

Praktik på Fredrika Bremer-förbundet

Är du en fena på kommunikation och brinner för jämställdhet? Vill du vara med och växla upp den externa kommunikationen för Sveriges äldsta förbund för jämställdhet? Sök praktikplats hos Fredrika Bremer-förbundet! 

Fredrika Bremer-förbundet är Sveriges äldsta förbund för jämställdhet. Vi är en partipolitiskt och religiöst oberoende medlemsorganisation med medlemmar i hela Sverige. Vår vision är jämställdhet i hem, yrkesliv och samhälle.

Vi söker nu en praktikant till hösten med placering på vårt kansli i Stockholm. Som praktikant kommer du delta i kommunikationsarbete, den löpande verksamheten och vara delaktig i organisationens allra senaste projekt, Livslång Ekonomi. Du kommer också vara en del i redaktionsarbetet för vår medlemstidning Hertha – världens äldsta feministiska tidskrift.  Praktiken är oavlönad och bör vara en del av din utbildning. Praktiken gäller 20 veckor under höstterminen (datum är flexibla).

På grund av Coronapandemin kommer arbetet behöva anpassas utefter rådande omständigheter. Vi utgår däremot från att vi kommer kunna jobba på vårt kontor i Stockholm. Medverkan vid fysiska möten och sammankomster kommer vara begränsad i jämförelse med vad det brukar vara. Vi kommer dock göra vårt yttersta för att du trots detta ska få möjlighet till en värdefull praktik där du går vidare med ett stärkt och utökat nätverk av individer och organisationer som arbetar för ett mer jämställd och jämlikt samhälle!

Kvalifikationer

 • Utbildning i kommunikation, webb och sociala medier
 • Engagemang för jämställdhetsfrågor
 • Kunskap om jämställdhetsfrågor
 • Kan uttrycka dig väl i skrift
 • Erfarenhet av föreningsliv/ideell verksamhet är meriterande
 • Intresse för kvinnors ekonomiska egenmakt är meriterande

Välkommen med din ansökan! Skicka personligt brev och CV till kansli@fredrikabremer.se senast den 15 mars. Märk din ansökan med ”Praktik HT-21”.

Vill du vara med och utveckla Fredrika Bremer-förbundet?- en hälsning från valberedningen

Fredrika Bremer-förbundet söker till vår styrelse dig som vill vara med och utveckla Sveriges och ett av världens äldsta förbund för jämställdhet, ett förbund för båda kvinnor och män. Här finns möjlighet att genom investerad tid och kunskap växla upp en anrik organisation med en fantastisk historia till en samtida och viktig samhällsaktör.

Förutsättningar inför nomineringar och val 2021:

Presidium
Ordförande:  Camilla Wagner (tom 2021)
Vice Ordförande: Jelena Dojcinovic (tom 2022)

Ledamöter
Stina Alm (tom 2022)
Agneta Söderlund (tom 2022)
Saga Löved (tom 2022)
Åsa Märs (tom 2022)
Anna Sahlée (tom 2021)
Karin Milles (tom 2021)
Torbjörn Messing (tom 2021)

Suppleanter
Jessica Arvidsson, (tom 2021)
Therese Karlsson, (tom 2021)
Vakant (tom 2021) nyval

Att nominera till:

 • Ordförande för en period på ett år (2022)
 • 3 ledamöter för en period på två år (2021-2023)
 • 3 suppleanter för en period på ett år (2021-2023)

Organisationen är relativt liten och därför har du stor chans att påverka och göra din röst hörd samtidigt som förbundet har en gedigen historia att förvalta. Vi söker dig som ser detta som en spännande utmaning, vill bidra med både innovativa idéer, och som inte är rädd för att prioritera hårt i verksamheten.

Fredrika Bremer-förbundet är en partipolitiskt och religiöst oberoende medlemsorganisation som verkar för jämställdhet. Förbundet har funnits sedan 1884 och har till uppgift att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män, i arbetsliv, hem och samhälle. Detta gör vi genom att driva opinion och debatt kring aktuella jämställdhetsfrågor samt bedriva folkbildning kring jämställdhetsfrågornas roll, utrymme och plats i den svenska samhällsdebatten.

Verksamheten bedrivs centralt på förbundsnivå och i lokala sammanslutning, de flesta organiserade i lokala kretsar. Verksamheten i våra lokalföreningar engagerar många framförallt kvinnor i styrelsearbete, medlemsmöten och andra medlemsaktiviteter så som seminarier, föreläsningar, debatter, studiecirklar och programkvällar.

Förbundsstyrelsen
Styrelsen är förbundets högsta beslutande organ mellan årsmötena och ansvarar för att säkerställa att organisationens verksamhet bedrivs i enlighet med organisationens vision, åtagande och grundläggande värderingar. Styrelsen ansvarar också för att den interna kontrollen är god och att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. Styrelsen är både operativ och strategisk då kansliet i dagsläget består av två anställda.

Styrelsen möts ca 6-7 gånger om året, under rådande omständigheter hålls alla möten digitalt men framöver kommer detta att varieras med fysiska träffar i Stockholm. Utöver detta tillkommer möten i arbetsgrupper, råd och vissa externa uppdrag.

Kompetenser som eftersöks till styrelsen är:

 • Styrning, inklusive ekonomistyrning, av ideella föreningar och stiftelser
 • Erfarenhet och kunskap inom HR, ekonomi och juridik för ideella föreningar och stiftelser
 • Kunskap och intresse för att utveckla organisationen som medlemsorganisation
 • Erfarenhet av strategiskt och operativt styrelsearbete
 • Marknadsföring och extern kommunikation
 • Sakkunnighet i förbundets profilfråga jämställdhet

Inför 2021 efterfrågas särskilt:

 • Någon med koppling till högskola/universitet gärna inom historia/litteraturvetenskap
 • Näringslivserfarenheter och kunskap om fundraising
 • Erfarenhet och kunskap inom HR, ekonomi och juridik för ideella föreningar och stiftelser

Fredrika Bremer-förbundet vill bygga en bred, stark och relevant organisation för jämställdhet i vår tid. Valberedningen kommer därför prioritera nomineringar som säkerställer att Fredrika Bremer speglar en bredd av representanter med olika bakgrund vad avser yrke, kön, ålder samt kulturell, etnisk, politisk och religiös tillhörighet.

Vi vill ha din nominering senast 5 mars 2021

Vi ser fram emot många nomineringar och du kan givetvis nominera dig själv. Detta göra du genom att kontakta valberedningens sammankallande Carina Ohlsson på valberedningen@fredrikabremer.se

Valberedningen (2020-2021) består av de ordinarie ledamöterna Carina Ohlsson sammankallande, Inga Fingal, Per-Henrik Magnusson, Katinka Kubenka, Sannie Jensen och suppleant Margareta Lindgren

Gå med i Fredrika Bremer-förbundet!

Många frågar var jämställdheten börjar. Är det på förskolan? Är det hemma vid köksbordet? Eller är det rent av i börsbolagens styrelserum?

Vi på Fredrika Bremer-förbundet anser att frågan är felställd. Den verkliga frågan är: Var ska jämställdhet sluta? Då är svaret tydligt. Vi är klara när kvinnor och män lever sida vid sida med samma förutsättningar att forma sitt eget liv och samhället vi lever i. 

Med den kompassriktningen blir vägen framåt självklar. Alla frågor är lika angelägna. Därför är Fredrika Bremer-förbundet ett brett jämställdhetsförbund som rymmer alla delar och där alla människors engagemang för en jämställd värld får plats. Så är det nu och så var det 1884, när förbundet grundades. 

Vi behöver dig som medlem för att bli ännu starkare och ännu bredare. Ta med dig dina systrar och bröder och gå med idag!  Här anmäler du dig.

Välkommen!

Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet

Ps. Förutom vår nationella verksamhet bedriver vår lokalföreningar, det vi kallar kretsar, verksamhet i Sundsvall, Örnsköldsvik, Avesta, Stockholm-Uppsala, Linköping, Jönköping, Göteborg, Karlstad,  Malmö, Landskrona och Båstad. 

Finns det ingen krets där du bor- vill du starta upp en? Hör av dig till kansli@fredrikabremer.se  så hjälps vi åt! 

Fredrika Bremer-förbundet är en partipolitisk obunden jämställdhetsorganisation som grundades 1884 av Sophie Leijonhufvud-Adlersparre för att i Fredrika Bremers anda fortsätta kampen för kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter.

Coronapandemin visar på den ojämställda vården- män prioriteras framför kvinnor

För någon vecka sedan avslöjade VLT:s politiska redaktör, Matilda Molander, att män som smittats av covid-19 får bättre vård än kvinnor. Vi i Fredrika Bremer-förbundet har tittat närmare på siffrorna och kan konstatera att hon har rätt. Coronapandemin har gjort det tydligt att vården i Sverige är ojämställd. Män prioriteras framför kvinnor.

Enligt statistik från den 20 juli har 5500 personer avlidit till följd av covid-19. Av dem var 2953 män och 2547 var kvinnor.

1633 män, alltså 55,3 procent, dog på sjukhus och fick därmed tillgång till all den vård svenska sjukhus kan uppbåda. Bland kvinnorna var det bara 989 (38,8 procent) som avled på sjukhus. Sex av tio kvinnor dog istället på äldreboende.

Den statistiken tillsammans med att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i sin granskning av landets äldrevård funnit att man i flera regioner valt att sätta in palliativ vård för snabbt när de boende smittats av covid-19, målar en dyster bild för kvinnor i Sverige som i större utsträckning än män bor på äldreboenden.

Att kvinnor drar det kortaste strået i sjukvården är ingen nyhet. Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå Universitet, har granskat 99 olika diagnoser och för alla utom en får män bättre vård än kvinnor berättar han för VLT. Han bekräftar också i artikeln att det är allmänt känt att män får nyare och dyrare mediciner än kvinnor och att just äldre kvinnor är särskilt lågt prioriterade.

Diskrimineringen av kvinnor i vården kan inte längre avfärdas som enstaka händelser, hänvisas till enstaka avdelningar eller enstaka forskningsområden. I pandemins spår visar sig ojämställdheten svart på vitt och den är lika strukturell som den är dödlig.

Det är alltid en tragedi för nära och kära när någon dör, men en tröst kan ändå vara att sjukvården gjorde allt man kunde. Att en majoritet av de kvinnor som avlider till följd av covid-19 inte fick den möjligheten är inte bara ett slag i ansiktet på deras anhöriga. Det är en skam för Sverige som välfärdsstat.

För några veckor sedan tillsatte regeringen en kommission som har till uppgift att utvärdera åtgärderna för att hantera utbrottet av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. I direktivet 2020:74 framgår att kommissionen ska:

 • belysa om tillgången till vård under pandemin har påverkats av socioekonomiska förhållanden, språkkunskaper, ålder, könstillhörighet eller funktionsnedsättning,

Det är en viktig punkt då jämlik vård är grundläggande för välfärdsstatens legitimitet. Dock har frågan inte fått status som deluppdrag, utan mer ett perspektiv bland andra som ska beaktas. Det anser vi inte är tillräckligt.

Fredrika Bremer-förbundet anser att vi behöver:

 • ett tilläggsdirektiv till Coronakommissionen där tillgängligheten av vård för kvinnor respektive män uppgraderas till ett särskilt deluppdrag.
 • ett genuslyft i vårdsektorn. Alla verksamhetschefer bör utbildas i genus och jämställdhet för att få bedriva vårdverksamhet finansierad av skattemedel.
 • en snabbutredning med förslag på åtgärder utifrån den kunskap vi redan har.

Pandemin kan pågå länge till och vi kräver att de kvinnor som kan räddas, räddas redan nu.

Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet

Jelena Dojcinovic, vice ordförande Fredrika Bremer-förbundet

Agneta Elvin, ordförande FBF Göteborgskretsen

Sannie Jensen, ordförande FBF Malmökretsen

Kerstin Christensson, ordförande FBF Landskronakretsen

Helena Perlerot, ordförande FBF Jönköpingskretsen

Margareta Lindgren, ordförande FBF Båstadkretsen

Gunilla Österholm, ordförande FBF Sundsvallskretsen

Ulla Lindvall, ordförande FBF Stockholm-/Uppsalakretsen

Monica Nordenström, ordförande FBF Karlstadkretsen

Margaretha Aronson, ordförande FBF Linköpingskretsen

Margareta Nord, ordförande FBF Avestakretsen

 

Publicerad på Expressens debattsida den 5:e augusti 2020

https://www.expressen.se/debatt/kvinnor-diskrimineras-under-corona-mer-genus-i-varden/

Källor:

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-om-covid-19/statistik-om-covid-19-bland-aldre-efter-boendeform/

https://www.regeringen.se/49f46d/contentassets/593c32df14114d9c81eeba9c96e26e41/dir2020_74.pdf

https://www.vlt.se/artikel/molander-avslojar-coronasmittade-man-laggs-in-pa-sjukhus-kvinnorna-dor-pa-aldreboendet#mer-i-story

Valberedningens förslag till ny styrelse

Fredrika Bremer-förbundets valberedning presenterar härmed sitt förslag till ny förbundsstyrelse 2020-2021. (uppdaterad 2020-04-25)

Ordförande – Camilla Wagner, 52 år, Stockholm, 1 år (nyval)
Viceordförande – Jelena Dojcinovic, 37 år, Landskrona, 2 år (omval som ledamot, nyval som v ordf)

Ledamot tillika Kassaförvaltare – Stina Alm, 27 år, Umeå, 2 år (nyval)
Ledamot – Agneta Söderlund, 71 år, Örnsköldsvik, 2 år (omval)
Ledamot – Saga Löved, 35 år, Stockholm, 2 år (nyval)
Ledamot – Åsa Märs, 48 år, Stockholm, 2 år (nyval)
Ledamot – Anna Sahlée, 50 år, Stockholm, 1 år (nyval)

Suppleanter, samtliga på 1 år
Magnus Jacobsson, 58 år, Stockholm (omval)
Jessica Arvidsson, 38 år, Båstad (nyval)
Therese Karlsson, 33 år, Lidköping (nyval)

Kvarstående ledamöter:
Karin Milles, 50 år, Stockholm
Torbjörn Messing, 54 år, Västerås

Presentation av respektive föreslagen ledamot, förslag på val av revisorer samt beskrivning av valberedningens arbete och process hittar du här:

Fredrika Bremer-förbundets ordinarie årsmöte är framflyttat till den 12 september 2020. Styrelsen kallar dock nu till extrastämma för val av styrelse och revisorer för 2020. Extrastämman kommer att genomföras i form av en digital medlemsomröstning och hur detta kommer gå till kommer hittar du mer information om här.  På samma ställe hittar du information om hur du som medlem går tillväga för att nominera eventuella motkandidater till valberedningens förslag.

Praktik på Sveriges äldsta jämställdhetsorganisation

Är du intresserad av jämställdhetsfrågor och vill prova på att arbeta inom ideell sektor? Ser du en framtid som projektledare eller kommunikatör?  Söker du praktik till hösten? Sök då till oss!

Fredrika Bremer-förbundet är ett av Sveriges äldsta jämställdhetsförbund. Vi samlar engagerade medlemmar i våra lokalföreningar runt hela landet och driver opinionsbildande och folkbildande verksamhet för jämställdhet. Dessutom ger vi ut en av världens äldsta feministiska tidskrifter Hertha.

Som praktikant hos oss medverkar du i den löpande verksamheten, vårt kommunikationsarbete och är delaktig i planering och utförande av organisationens projekt. Du får även möjlighet att delta i arbetet med Hertha.

Vi ser gärna att du har kompetens eller intresse inom kommunikation och sociala medier, är driven och engagerad och tar eget ansvar. Praktiktjänstgöringen är varierande och innefattar även medlemskontakt och hantering av medlemsregister, arbete med våra stiftelser och uppgifter som rör våra kärnfrågor.

Praktikplatsen är oavlönad och bör vara en del av din utbildning. Vi ser helst att du förlägger en hel termins praktik hos oss på förbundets kansli i Stockholm där du handleds av förbundets verksamhetsledare.

Skicka din intresseanmälan och CV senast den 30 april till kansli@fredrikabremer.se och märk ditt mail PRAKTIK.

Kvalifikationer:

 • Engagemang för jämställdhetsfrågor
 • Kunskap om genusfrågor
 • Kunskap i kommunikation, webb och sociala medier
 • Kan uttrycka dig väl i skrift
 • Erfarenhet av föreningsliv/ideell verksamhet