Fredrika Bremer-förbundet har genom medel från Eva Maria Törneboms stiftelse möjlighet att erbjuda bidrag till rekreerande vistelser för ensamstående kvinnor. Detta har under flera års tid gjorts genom den så kallade Nannylundsverksamheten på Aperydsskolan i Båstad.  Verksamheten är just nu vilande och kommer inte att erbjudas under sommaren 2021, i första hand på grund av pågående pandemi.

Fredrika Bremer-förbundets styrelse arbetar aktivt för att  så snart det är möjligt åter kunna ge möjlighet för att erbjuda bidrag till rekreerande verksamhet i enlighet med Eva Maria Törneboms vilja och testamente.

Vid frågor

Maila kansliet på: kansli@fredrikabremer.se