Syfte

Bidrag ur Eva Maria Törneboms stiftelse ges till ensamstående bildade kvinnor för rekreerande vistelse. Med bildad menas att du ska ha läst på högskola, universitet eller motsvarande. Stiftelsen ger företräde för kvinnor som varit engagerade i frågor som ligger Fredrika Bremer Förbundet nära.

Bidrag ges i storleksordningen 5-10 000 kronor.

Ansökan

Ansökningsperioden för 2019 års utdelning är senarelagd. Du kan läsa mer om Fredrika Bremer Förbundets förvaltade stiftelser som du kan söka under våren 2019 här.

Mer information om stiftelsens utdelning 2019 kommuniceras via denna sidan.

Besked

De som erhåller bidrag meddelas genom utbetalning eller en avi med utbetalning.

Observera

Endast fullständig ansökan som kommit in i tid kommer att beaktas. Ansökningar som skickas under övrig tid behandlas inte.

Kompletteringar kan inte göras i efterhand.

Vi kan inte ta emot ansökningar från män, grupper av kvinnor eller organisationer.

Vi kan inte ta emot ansökan per rekommenderat brev eller på plats på vårt kansli.

Vi har tyvärr inte möjlighet att skicka ut ansökningsblanketter per post, ge förhandsbesked, ge besked per post eller kontakta dem som inte beviljas bidrag.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Observera Datainspektionens rekommendationer angående personuppgifter och e-post: ”Använd aldrig e-post när du behöver skicka känslig information eftersom detta inte är ett tillräckligt säkert sätt.”

Personuppgifter som vi behandlar är de som efterfrågas i ansökan: namn, adress, e-post, personnummer, inkomst, kontonummer, personbevis, uppgifter om vad medel ska användas till.

Inskickade ansökningar läses av personal på förbundets kansli och ledamöter i förbundets styrelse för beslut om utdelning. De ansökningar som inte går vidare destrueras efter att ansökningsprocessen är slut. Ansökningar som har skickats in av sökande som får stipendium behåller vi på vårt kansli (inlåst) för referens i fem år.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part. Ett sådant förfarande kräver ditt uttryckliga tillstånd.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy här.

Övriga frågor

Mejla kansliet på: stiftelser@fredrikabremer.se.

Aktuellt personbevis från Skatteverket (Utdrag om folkbokföringsuppgifter) som styrker civilstånd ska bifogas ansökan. Inga andra intyg behövs.