Syfte

Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser ge bidrag till behövande kvinnor, för exempelvis utbildning, vård och rekreation. Stiftelsen ger företräde för kvinnor som varit engagerade i frågor som ligger Fredrika Bremer Förbundet nära.

Bidrag ges i storleksordningen 5 – 10 000 kronor.

Ansökan

Fyll i ansökningsformuläret som du ser länk till nedan. Till ansökan ska du bifoga ditt senaste skattebesked som finns tillgängligt. Detta kan du skriva ut från Skatteverkets hemsida.

Skriv ut ansökan och posta den tillsammans med skattebeskedet till adressen som anges längst ner i ansökan.

Ansökningstiden är 15 januari – 1 mars 2019. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 1 mars 2019 (poststämpelns datum gäller alltså inte).

Besked

De som erhåller bidrag får det genom utbetalning eller en avi med utbetalning. Tyvärr kan vi inte lämna besked till de som inte beviljas.

Observera

Endast fullständig ansökan som kommit in i tid kommer att beaktas. Ansökningar som skickas under övrig tid behandlas inte.

Kompletteringar kan inte göras i efterhand.

Vi kan inte ta emot ansökningar från män, grupper av kvinnor eller organisationer.

Vi kan inte ta emot ansökan per rekommenderat brev eller på plats på vårt kansli.

Vi har tyvärr inte möjlighet att skicka ut ansökningsblanketter per post, ge förhandsbesked, ge besked per post eller kontakta dem som inte beviljas bidrag.

Behandling av personuppgifter

Observera Datainspektionens rekommendationer angående personuppgifter och e-post: ”Använd aldrig e-post när du behöver skicka känslig information eftersom detta inte är ett tillräckligt säkert sätt.”

Personuppgifter som vi behandlar är de som efterfrågas i ansökan: namn, adress, e-post, personnummer, inkomst, kontonummer, personbevis, uppgifter om vad medel ska användas till.

Inskickade ansökningar läses av personal på förbundets kansli och ledamöter i förbundets styrelse för beslut om utdelning. De ansökningar som inte går vidare destrueras efter att ansökningsprocessen är slut. Ansökningar som har skickats in av sökande som får stipendium behåller vi på vårt kansli (inlåst) för referens i fem år.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part. Ett sådant förfarande kräver ditt uttryckliga
tillstånd.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy här.

Övriga frågor

Mejla kansliet på: stiftelser@fredrikabremer.se.

 

SKRIV UT FORMULÄR

 

Utdelning av bidrag ur Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser varierar från år till år. Antalet som kan beviljas varierar över åren och bestäms årsvis.