Ansökan är nu stängd och besked om du mottagit medel eller ej kommer tidigast i slutet av maj månad. Kansliet kan tyvärr inte besvara frågor om specifika ansökningar. 

2020 var ett speciellt år och innebar mycket lidande och död. Många fick också arbeta hårt för att ta hand om sjuka eller anhöriga och hålla i gång samhället under krisen. Förutom det lidande och den död som drabbat många har också möjligheterna till vila och rekreation varit begränsade. Resor och socialt umgänge som gett tillvaron en välförtjänt guldkant har fått ställas in och skjutas upp. Nu, när hoppet börjar gro att vi snart har en mer normal tillvaro framför oss sätter i stället ekonomin käppar i hjulet för många. Är du en av dem som inte har ekonomi för den guldkanten?

Då kan du söka ett stipendium från Fredrika Bremer-förbundet. Fredrika Bremer-förbundet utlyser stipendier för rekreation till kvinnor* med låg inkomst. Medlen kommer från de stiftelser förbundet förvaltar.

Rekreation kan vara så mycket. En möjlighet att besöka vänner, barn och eller barnbarnen på annan ort, en vistelse på hälsohem/SPA, en idrottsresa en folkhögskolekurs i det som ger just dig möjlighet att få en paus från det som är din vanliga vardag. Du kan även söka pengar för aktivitet/resa för dig och dina minderåriga barn och summan du kan söka för är max 5000 kronor.

Godkänd ansökan är den som inkommer Fredrika Bremer-förbundets kansli senast den 23 april 2021. Beslut om vem som tilldelas stipendium samt utbetalning av medel kommer att ske under maj månad.

För att bekräfta din inkomst ber vid dig insända kopia på Skattebesked från 2019. Med Skattebesked avses Skatteverkets besked för inkomståret 2019. Du hittar denna på Skatteverkets hemsida under ”Mina sidor” – ”Skatter och deklarationer” – ”Beslutade skatteuppgifter”. Ladda ner och skriv ut pdf:en. Inga andra bilagor behövs eller kommer att tas in i bedömningen din ansökan.

*Vi kan i enlighet med våra stiftelsers stadgar endast utbetala stipendier till kvinnor och verifiering av kön utgår från det juridiska könet. Vilket kön en person identifierar sig som är en annan fråga och inte relevant för vem som kan söka stipendiet.

Ansökningshandlingar kan du ladda ner här:

Vi vill ha din ansökan senast den 23 april 2021

Rekreationsstipendium

Fredrika Bremer-förbundet
Karlbergsvägen 86A 3TR
113 35 Stockholm

 

VANLIGA FRÅGOR:

*Kan jag skicka in ansökan via e-post istället?
Nej tyvärr, vi tar endast emot ansökningar via ”vanlig post”.

*Vad är låg inkomst?
Vi utgår från Statistiska centralbyrån(SCB:s) definition av låg inkomst och då räknar man på dem som tjänar under 60% av medianinkomsten. För 2019 (som är de siffor vi utgår ifrån eftersom 2020 års deklaration inte är klar) landar detta på en samlad förvärvsinkomst under 180 000 kronor.

*Kan jag säkerställa att min ansökan når kansliet genom att skicka brevet rekommenderat eller lämna det på plats på kansliet?
Nej tyvärr, vi tar endast emot ansökningar via ”vanlig post”

*Jag har inte själv möjlighet att skriva ut ansökningshandlingen, kan ni skicka en till mig?
Nej tyvärr, eftersom vår närvaro på kansliet är extremt begränsad i dessa tider har vi inte möjlighet till detta. Du kan däremot besvara frågorna på ett separat papper och skicka in dem på det viset. Viktigt är dock att ansökan är komplett eftersom vi inte behandlar ansökningar som inte är fullständiga.

*Kommer ni höra av er om jag missat något i min ansökan så jag kan komplettera?
Nej tyvärr har vi inte möjlighet att göra detta, endast fullständiga ansökningar kommer att behandlas.

*Kan jag höra av mig och ställa frågor om mina möjligheter att tilldelas stipendiet?
Vem som får bidrag beslutas av en särskild stipendienämnd, kansliet kan inte besvara frågor kring urval, prioriteringar eller om enskilda ansökningar. För generella frågor går det bra att ställa frågor via epost på kansli@fredrikabremer.se

*Hur vet jag om jag tilldelas stipendium eller ej?
Till alla som lämnat in en fullständig ansökan kommer vi efter att ansökningarna behandlats skicka ett besked via epost (om denna angetts lättläst och korrekt). Detta kommer tidigaste att ske i slutet av maj månad och information om var vi ligger i processen kommer att finnas att tillgå på förbundets hemsida www.fredrikabremer.se . Kansliet kan inte svara på frågor avseende enskilda ansökningar.