Denna stiftelse delar ut bidrag till kvinnor som har missbrukat alkohol och/eller narkotika, men som har slutat. Sökande ska ha varit drogfri i minst ett år, men inte längre än fem år.

Ansökan görs med ett personligt brev till stiftelsens styrelse. I brevet ska den sökande berätta om sitt liv och om sitt missbruk samt om hur hon kunde sluta med missbruket.

Till brevet ska bifogas ett personbevis samt namn och telefonnummer till en referent som kan intyga den sökandes drogfrihet. Referenten ska vara en professionell person – inte en vän eller släkting.

Ansökningstid är till och med den 15 juni 2019. Besked om beviljat bidrag sker genom utbetalning senast den 15 november 2019. Förhandsbesked eller besked om avslag kan tyvärr inte lämnas.

Ansökan skickas till: Stiftelsen för bekämpande av alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor,
Fredrika Bremer Förbundet
Östermalmsgatan 33
114 26 Stockholm