Sundsvallskretsen och Örnsköldsvikskretsen av Fredrika Bremer-förbundet verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män. Genom en donation Till Anna Wedholms minne har kretsarna möjligheten att verka för sina ändamål genom att:

– Utge stipendier till företrädesvis personer, som har anknytning till Västernorrlands län och som bedriver eller står i begrepp att bedriva studier, vetenskapligt arbete eller forskning, som kan belysa eller sprida fakta om förhållanden som rör jämställdhet mellan kvinnor och män och därmed sammanhängande frågor.
– Utge stipendier för utbildning av personer med sådan anknytning i yrke som vanligtvis domineras av det andra könet.
– Utge stipendier för utbildning till personer med sådan anknytning som på grund av särskilda omständigheter inte genomgått yrkesutbildning eller kunnat fullfölja sådan.

Ansökan görs på ett formulär som finns på hemsidan för Till Anna Wedholms minne. Ansökan ska ha inkommit senast den 15 oktober 2020. Besked angående årets stipendiater lämnas under november månad 2020.

Information om Till Anna Wedholms minne på deras hemsida