Fredrika Bremer-förbundets Karlstadskrets delar varje år ut stipendier för kvinnliga medicinare med anknytning till Värmland.

Karlstadskretsen av Fredrika Bremer-förbundet ledigförklarar härmed kretsens Stipendium för kvinnliga läkarstuderande från Värmland. 2020 års utdelning omfattar ett antal stipendier där varje stipendium är på minst 10 000 kronor.

Ansökningarna skall vara stipendienämnden tillhanda senast den 6 april 2020 under adress: Gundla Järpe-Magnusson Strandvägen 21 65217 Karlstad, gundla.jarpe@gmail.com  telefon: 054-525448  mobil: 0706603417. (Ansökningsblankett finns ej.)

Ansökan ska innehålla:

 • Personbevis,  ålder, civilstånd
 • Värmlandsanknytning
 • Adress, telefon… på studieorten, i hemorten
 • Uppgifter om ekonomi… skulder, tillgångar
 • Närvarointyg (Fyra terminer skall vara avklarade.)
 • Uppgifter om studieresultat
 • Meriter… ev praktikintyg, tidigare studier och arbetsuppgifter
 • Framtidsplaner… inriktning, specialisering
 • Övriga omständigheter som sökande önskar åberopa
 • E-postadress, ev. uppgift om bankkonto (dit inbetalning kan ske)
 • Referenser: Uppgifterna skall styrkas av två personer som väl känner den sökandes förhållanden

OBS!  Skicka inga originalhandlingar beträffande studieresultat och meriter, endast bestyrkta kopior – per post. Är Du sent ute – mejla in Din ansökan och komplettera snarast per post med övriga handlingar.