UPPMÄRKSAMMA 100 ÅR AV RÖSTRÄTT! BOKA FÖRELÄSNINGEN JÄMSTÄLLDHETSHISTORIA!

Fredrika Bremer-förbundet presenterar Jämställdhetshistoria, en föreläsning där vi uppmärksammar viktiga jämställdhetsreformer i Sverige. Det är 100 år sedan kvinnor i Sverige fick rösträtt och mycket har hänt inom det jämställdhetspolitiska spektret, men även 100 år efter rösträtten är jämställdhet en i allra högsta grad aktuell politisk fråga.

Vill din organisation, företag eller kanske förening ta del av en föreläsning om Sveriges jämställdhetshistoria?
Vi på Fredrika Bremer-förbundet vill i vår föreläsning uppmärksamma 100 års jubiléet av rösträtt i Sverige. År 1919 var på många sätt startskottet för många av de jämställdhetspolitiska lagar och regler som har format det samhälle vi lever i idag. Faktum är dock att varken rätten till att rösta, förvärvsarbeta eller ta ut föräldraförsäkring uppstått ur tomma intet. De har kommit ur en historisk kamp för demokratiska och mänskliga rättigheter samt ur ett frekvent arbete för jämställdhet, vilket pågår än idag. Genom att lyfta dessa historiskt förankrade jämställdhetspolitiska reformer i Sverige är ambitionen med vår föreläsning att synliggöra arbetet för jämställdhet då och nu. Det gör vi dels genom att berätta om Sveriges jämställdhetspolitiska historia och dels genom att sätta den i en samtida kontext.

För vilka?
Vi hoppas med vår föreläsning kunna väcka en ”aha-upplevelse” – Vad har egentligen hänt sedan rösträtten 1919? Hur hamnade vi i ett samhälle där både kvinnor och män förväntas arbeta när föräldraförsäkringen infördes så sent som 1974? Och blev lönerna jämställda efter avskaffandet av kvinnolöner 1960? Vår ambition är att lyfta samtalet om jämställdhetspolitikens historia men även att sätta den i ett nutida sammanhang.

Observera att föreläsningen inte bör ses som en utbildning i jämställdhetsfrågor kopplade till det specifika organisatoriska sammanhanget, utan snarare som något ni vill erbjuda personalstyrkan eller organisationsmedlemmarna i folkbildningssyfte eller bara ”för skojs skull”.

Avgränsningar
Fredrika Bremer-förbudets huvudfrågor är: Fler kvinnor där makten finns – Fler män där barnen finns – Jämställda löner. Det är dessa jämställdhetspolitiska frågor vi har kompetens inom och bygger organisationens arbete på. Med det sagt sträcker sig inte Fredrika Bremer Förbundets kompetens kring dessa frågor över alla jämställdhetshistoriska företeelser. Vår ambition är dock att ge en så pass bred bild av Sveriges jämställdhetshistoria som möjligt, vilket vi även gör genom att hänvisa vidare till andra organisationer med andra huvudfrågor inom det jämställdhetspolitiska spektret.

Praktisk information
Föreläsningen är en timme lång (utan paus). Det presentationsverktyg vi använder oss av är PowerPoint, vilket kräver att det finns tillgång till projektor eller liknande med tillhörande dator.

Vid bokning och/eller övriga frågor vänligen mejla forelasning@fredrikabremer.se eller
ring +46 (0) 732 55 44 00.