Fredrika Bremer-förbundet har lokala kretsar och nätverk runt om i Sverige för att möjliggöra lokalt engagemang och påverkansarbete utanför storstäderna. Engagemanget från förbundets lokala kretsar och nätverk utgör en central  del av vår verksamhet.

Kretsarnas främsta uppgift är att bedriva programverksamhet och sprida kunskap om jämställdhetsarbete på lokal nivå. De här kan ske genom aktiviteter så som lokala styrelsemöten, seminarier, föreläsningar, studiecirklar och programkvällar. Som medlem i en krets kan du välja att engagera dig precis så mycket som det passar dig! Att gå med i en krets är både ett roligt och lärorikt sätt att engagera sig i arbetet för jämställt samhälle. Vill du gå med i en krets? Kontakta den lokala kretsen i just din stad!

Finns det ingen lokal krets där du bor? Starta upp en ny! Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet och nå ut till olika platser i hela Sverige. För mer information om hur ni går tillväga för att starta upp en ny krets, maila oss på kansli@fredrikabremer.se

Vad är skillnaden på en krets och ett nätverk?

En krets behöver ha en styrelse, det behöver dock inte ett nätverk. Är ni en grupp som vill engagera er lite mindre men ändå driva frågor, anordna seminarium eller annan mötessamvaro som verkar i överensstämmelse med förbundets teser, riktlinjer och/eller handlingsprogram, hör av er till oss! 

En förutsättning för att bilda ett nätverk är att det finns en ansvarig kontaktperson med en ersättare, vilka anmäler sig till förbundet. Fredrika Bremer Förbundets nätverk och dess lokala nätverk är öppet för alla. Medlem kan ansluta sig till ett lokalt nätverk eller direkt till det nationella FBF-nätverket.

Idag finns det lokala kretsar och nätverk i följande städer:

Avesta
Båstad
Karlstad
Landskrona
Linköping
Stockholm/Uppsala
Örnsköldsvik
Sundsvall

Göteborg
Jönköping
Malmö