FREDRIKA BREMER-FÖRBUNDETS AVESTAKRETS  2019

Avestakretsens styrelse: Margareta Nord, Maj-Lis Eriksson, Kerstin Lindgren, Kerstin Sahlqvist, Anneli Eriksson, Annie Cederbom och Berit Engström.

Kassaförvaltare: Eva Henriksson, Avesta revisionsbyrå

Medlemsavgift: Skickas direkt till förbundet. Inbetalningskort skickas ut av förbundet.

Kontaktperson

Margareta Nord, mobil: 070-659 64 87