FREDRIKA BREMER-FÖRBUNDETS GÖTEBORGSKRETS  2019
Efter att ha varit vilande ett antal år återupptogs kretsen i Göteborg genom ett officiellt årsmöte den 19 januari 2019.
Det kändes viktigt att även Göteborg med många medlemmar, ett 90-tal, också skulle ha en aktiv krets. Kretsen kommer regelbundet att bjuda in till olika aktiviteter som bidrar till mer kunskap kring ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Vårt fokus ligger helt i linje med Fredrika Bremer-förbundets anda men med en ytterligare fördjupning:
  • Fler kvinnor där makten finns!
  • Fler män där barnen finns!
  • Jämställda löner och pensioner!
  • Rätt att bestämma över sin egen kropp!
Under våren 2019 har kretsen tagit del i och informerat om ett antal aktiviteter. Vi deltog i demonstrationen ”Lön för hela dagen” på Götaplatsen och firade 8 mars genom att samla ett antal medlemmar på Operan och följa föreställningen ”Fritjofs saga”.  Strax före sommaren samlades vi på Världskulturmuseet och lyssnade på Ebba Witt Brattström som berättade om sin senaste bok ”Historiens metoo-vrål”.
Under hösten 2019 arrangerade vi en seminariedag med tema ”Kvinnors väg från rösträtt till rätten att själv bestämma över sin kropp” där några av talarna var Barbro Jönsson och Sara Mohammad.
Vill du ha ytterligare information om vår verksamhet eller specifika delar av den? Har du tips eller tankar kring något som du anser kretsen borde ta del av? Hör av dig till oss! goteborg@fredrikabremer.se.
Besök även vår Facebook-sida! www.facebook.com/fredrikabremergoteborg/.

Göteborgskretsens styrelse: Agneta Elvin (ordförande), Elizabeth Frey, Birgitta Lindholm, Matilda Halldén, Malin Weijer, Anna Wallin och Johanna Smedberg.