FREDRIKA BREMER-FÖRBUNDETS JÖNKÖPINGSKRETS 2019

Jönköpingskretsen är en nystartad krets för i år och vi känner ett stort engagemang för att sätta igång aktiviteter för att bidra till att uppnå jämställdhet! Vi är idag 22 medlemmar men hoppas förstås att vi snart är dubbelt så många. Vid vårt senaste årsmötet diskuterade vi syftet med kretsen och vilka aktiviteter som kan vara lämpliga. Vi kom bland annat fram till att vi vill sprida kunskap, jobba tillsammans med andra föreningar för att uppnå jämställdhet och vi vill också ha roligt! Det styrelsen nu planerar är en aktivitet i december! När datum och innehåll är klart så kommer vi meddela kretsens medlemmar, så håll utkik! Inför nästa år hoppas vi kan arrangera något kring Lön hela dagen tillsammans med andra föreningar.

Följ oss gärna på Facebook och/eller Instagram @jonkoping_fredrikabremer

Information till medlemmarna om aktiviteter skickas via mejl och kommer även läggas ut här på hemsidan samt på våra sociala medier.

Jönköpingskretsens styrelse 
Helena Perlerot, ordförande
Johanna Buchalle
Åsa Lönander
Eva Edin
Veronica Wall, kassaförvaltare

Kontaktperson

Helena Perlerot: heldan@telia.com, 070-386 72 10