Karlstadskretsen
Om kretsen

Fredrika Bremer-förbundets krets i Karlstad bildades 1923 och har varit oavbrutet verksam sedan dess. Idag har vi närmare 50 medlemmar, däribland även män. Toppnoteringen på 453 medlemmar skedde 1957. När de svenska kvinnorna fick rösträtt 1921 flyttade många av de rösträttskämpande kvinnorna sitt engagemang till FBF, som ju hade frågorna om jämställdhet och utbildning för flickor och unga kvinnor högt på sin agenda.

Kretsen anordnar omkring åtta sammankomster per år för sina medlemmar och andra intresserade. Programmen har tagit upp exempelvis ”Jämställdheten i Karlstad” med jämställdhetsutvecklare Solveig Gard. ”En kvinnlig konstnärs livsöde”utställning på Rackstadsmuséet. PH Magnusson ”Hur läkare, filosofer o kyrkan sett på kvinnor under 2000 år”. ”Kerstin Thorvall. Uppror i skärt och svart” av Beata Arnborg. Solveig Ternström :” Kvinna i partipolitiken”.

I samband med föreläsningarna avslutas kvällen med supé till allas glädje och trivsel.

De senaste åtta åren har vår krets deltagit i Festival för systerskap, där vi tillsammans med andra föreningar och enskilda arbetar fram program för firandet av 8:e mars. En gång om året arrangeras en resa. Härom året bar det av till Ellen Keys Strand. I samarrangemang med andra föreningar bjuder vi in föreläsare, som vi inte själva helt kan finansiera. I år har vi t ex haft Ulrika Knutsson som berättade om bl.a. Fredrika Bremer. Yvonne Hirdman som talade om sin bok ”Medan jag var ung”. I början av 1960-talet skänkte Julie Geijer pengar till en fond, som kvinnliga medicinstuderande med rötter eller boende i Värmland, kunde söka pengar från. Nu delas det ut 8-10 stipendier á 10 000 kr varje år.
Kretsen stöder arbetet i Alla Kvinnors Hus i Karlstad

Program hösten 2019

Selmagruppen
Nazanin Amin berättar om sitt arbete med att
integrera invandrarkvinnor i Karlstad
Kvällen avslutas med supé
Tid: tors. 17 okt. kl. 18.00
Plats: Domkyrkoförsamlingens församlingshem
Pris: 120 kr
Anmälan: senast 12 okt.

Konstvandring på NWT
En guidad visning av NWT:s konstsamling
Kvällen avslutas med en liten förtäring
Tid: ons. 20 nov. kl. 18.00
Plats: NWT, Våxnäsgatan 20
Pris: 75 kr
Anmälan: senast 15 nov.

Julgröt hos Birgitta Göransson
Tid: tors. 5 dec. kl. 14.00
Plats: Brevik 22, Kil
Pris: 75 kr
Anmälan: senast 30 nov.
Obs! Samling vid Norrstrandskyrkan kl. 13.00 för samåkning

Kontaktpersoner

Monica Nordenström  0736 267115
Margareta Ohlsson 0702 157866