Om kretsen

Fredrika Bremer Förbundet-kretsen i Karlstad bildades 1923 och har varit oavbrutet verksam sedan dess. Idag har vi närmare 50 medlemmar, däribland även män. Toppnoteringen på 453 medlemmar skedde 1957. När de svenska kvinnorna fick rösträtt 1921 flyttade många av de rösträttskämpande kvinnorna sitt engagemang till FBF, som ju hade frågorna om jämställdhet och utbildning för flickor och unga kvinnor högt på sin agenda.

Kretsen anordnar omkring åtta sammankomster per år för sina medlemmar och andra intresserade. Programmen har tagit upp exempelvis ”Jämställdheten i Karlstad” med jämställdhetsutvecklare Solveig Gard. ”En kvinnlig konstnärs livsöde”utställning på Rackstadsmuséet. PH Magnusson ”Hur läkare, filosofer o kyrkan sett på kvinnor under 2000 år”. ”Kerstin Thorvall. Uppror i skärt och svart” av Beata Arnborg. Solveig Ternström :” Kvinna i partipolitiken”.

I samband med föreläsningarna avslutas kvällen med supé till allas glädje och trivsel.

De senaste åtta åren har vår krets deltagit i Festival för systerskap, där vi tillsammans med andra föreningar och enskilda arbetar fram program för firandet av 8:e mars. En gång om året arrangeras en resa. Härom året bar det av till Ellen Keys Strand. I samarrangemang med andra föreningar bjuder vi in föreläsare, som vi inte själva helt kan finansiera. I år har vi t ex haft Ulrika Knutsson som berättade om bl.a. Fredrika Bremer. Yvonne Hirdman som talade om sin bok ”Medan jag var ung”. I början av 1960-talet skänkte Julie Geijer pengar till en fond, som kvinnliga medicinstuderande med rötter eller boende i Värmland, kunde söka pengar från. Nu delas det ut 8-10 stipendier á 10 000 kr varje år.
Kretsen stöder arbetet i Alla Kvinnors Hus i Karlstad

Karlstadskretsen

 

Verksamhet

Karlstadskretsens 95-års jubileum!
Vi firar Karlstadskretsens bildande (1923-2018), med besök av FBF:s nya ordförande Ulrika Kärnborg. Vad passar bättre än att göra det på FREDRIKA – dagen.
Tid: 19 september kl. 19.00
Plats: Vikenkyrkans församlingshem
Anmälan: senast 14 september
Se hela inbjudan här!

Krig, kvinnor och Gud
Beata Arnborg föreläser om sin biografi över Barbro Alving i ett historiskt sammanhang och hur vi ser på henne idag.
Kvällen avslutas med supé.
Tid: 2 oktober kl. 19.00
Plats: Vikenkyrkans församlingshem
Pris: 120kr
Anmälan: senast 27 september

Var befinner sig jämställdhetsarbetet idag?
Föredrag med Ulf Mellström, professor i genusvetenskap vid Karlstads universitet och projektledare Marianne Nilsson från Region Värmland.
Kvällen avslutas med supé.
Tid: 14 november kl. 19.00
Plats: Vikenkyrkans församlingshem
Pris: 120kr
Anmälan: senast 9 november

Julgröt hos Lena Sewall
Tid: 4 december kl. 15.00
Plats: Älvrosgatan 4
Pris: 60kr
Anmälan: senast 29 november

STIPENDIUM 2016,  FÖR  KVINNLIGA  MEDICINARE  MED ANKNYTNING TILL  VÄRMLAND

Karlstadskretsen av Fredrika Bremer Förbundet ledigförklarar härmed kretsens Stipendium för kvinnliga läkarstuderande med anknytning till Värmland. 2016 års utdelning omfattar ett antal stipendier där varje stipendium är på minst 10 000 sek.

Ansökningarna skall vara stipendienämnden tillhanda senast måndagen den 25 april 2016 under adress: Gundla Järpe-Magnusson Strandvägen 21 65217 Karlstad ,  tel:  054-525448.

gundla.jarpe@bredband2.com  (Ansökningsblankett finns ej.)

Ansökan bör innehålla:
– Personbevis (ålder, civilstånd..)
– Värmlandsanknytning
– Adress, telefon (på studieorten, i hemorten)
– Uppgifter om ekonomi (skulder, tillgångar)
– Närvarointyg (fyra terminer skall vara avklarade)
– Uppgifter om studieresultat
– Meriter (ev. praktikintyg, tidigare studier och arbetsuppgifter)
– Framtidsplaner (inriktning, specialisering)
– Övriga omstädnigheter som sökande önskar åberopa
– E-postadress, ev. uppgifter om bankkonto (dit inbetalning kan ske)
– Referenser: Uppgifter skall styrkas av två personer som väl känner den sökandes förhållanden.

                    OBS! Skicka inga originalhandlingar beträffande  studieresultat och meriter
endast bestyrkta kopior – per post.
Är Du sent ute – mejla in Din ansökan och komplettera snarast
per post med övriga handlingar.

 

Kontaktpersoner

Monica Nordenström  0736 267115
Margareta Ohlsson 0702 157866