Malmökretsen

Malmöfredrikorna är en alldeles nystartad krets där du kan vara med och forma verksamheten för att främja jämställdhet i hem, arbetsliv och samhälle. Hundra år efter att kvinnor fick rösträtt i Sverige finns det fortfarande många utmaningar, men det finns också många möjligheter att engagera sig – i stort eller smått – för att medverka till ett jämlikare samhälle och för att öka kunskapen om hur vi kan minska klyftorna.
Kretsen kommer att bjuda in till föreläsningar och arrangera studiecirklar. Bland planerna för verksamheten finns också förhoppningar om att bygga upp en seminarieverksamhet. Vi vill vara en inkluderande krets där alla kan känna sig hemma, oavsett kön, ålder eller förmåga. Den som bara vill sitta med och lyssna är lika välkommen som den som har många idéer och vill arbeta aktivt.
Just nu är vi mitt inne i en spännande uppbyggnadsfas och välkomnar alla intresserade till våra möten och aktiviteter. Vill du veta mer, bli medlem eller kanske bara tipsa oss om ett ämne för en studiecirkel, en spännande föredragshållare eller något annat? Kontakta ordförande Sannie Jensen på fredrikabremermalmo@gmail.com eller telefonnummer 0760-221270. Vi finns även på Facebook och Instagram – följ oss där.

Malmökretsens styrelse
Sannie Jensen, ordförande
Ingrid Holfelt, ledamot
Johanna Gustavsson, ledamot
Marianne Lindell, ledamot
Mersida Ibrovic, ledamot
Karin Wikman, ledamot
Terttu Karjalainen Ödling, suppleant

Terttu, Mersida, Marianne, Sannie, Ingrid, Karin.
Johanna saknad på bild.

Kontaktperson
Sannie Jensen, sannie.jensen.48@gmail.com 0760 – 22 12 70