Om kretsenFredrika Bremer jämställdhet örnsköldsvik

FBF-kretsen i Örnsköldsvik bildades år 1941. Alltsedan dess har det varit livlig aktivitet i kretsen. Idag består den av ett femtiotal medlemmar. Nu och då kommer nya medlemmar till och de hälsas med glädje. Kretsen strävar efter att fler och fler skall komma med. Kretsens motto idag är ”En gammal förening med nya idéer”.
Örnsköldsviksfredrikorna har genom åren varit en viktig kugge i Örnsköldsviks samhällsliv. När staden fyllde hundra år 1994 bidrog Fredrikorna med en utställning om kvinnor i Örnsköldsvik under dessa hundra år. Flera utställningar följde och resultatet samlades i den bok som kretsen gav ut i samarbete med stadens museum – ”Kvinnoprofiler i Örnsköldsvik under 100 år”.

Program hösten 2019

Hela höstprogrammet kommer efter det att vi haft höstens första styrelsemöte.

Höstlunch på Varvsberget fredagen den 23 augusti kl 12.30.
Anmälan till Hélène tel. 073 0547727 senast 20 augusti.

Fredrikadagen den 19 september firas på Ödbergska Gården kl 19.
På programmet: namnsdagskaffe och redovisning av projektet Process Reagera, som var vårens stora jämställdhetsprojekt tillsammans med Anna-Karin Byström, Malin Berglund och Maria Bervelius.

Kontaktperson

Agneta Söderlund, tel. 0660-58554 alternativt 070-275 68 78