Efter att ha varit vilande ett antal år, återupptogs verksamheten i Stockholm/Uppsala-kretsen under hösten 2015.

Det känns självklart att Stockholm/Uppsalakretsen, med flera hundra medlemmar, ska erbjuda möjlighet till möten, kunskapsinhämtande och ett gemensamt arbete för ökad jämställdhet mellan könen i Fredrika Bremer-förbundets anda.

Kretsen har haft förmånen att kunna presentera många intressanta och aktuella föreläsare. Några exempel från senaste år är: Olga Person från Unizon, Ulrika Sedell författare till Bortom glastaket, Ebba Witt-Brattström talade om sin senaste bok Historiens metoo-vrål #ärjagintemänniska, Åsa Bäckman talade om sin bok Väninnekören, Victoria Saxby författare till Den nya mannen: om pojkar, män och slutet på könskampen.

Under vår och höst 2020 har inga fysiska kretsmöten kunnat arrangeras på grund av Coronapandemin. Stockholm-Uppsalakretsen har då valt att presentera intressanta föreläsningar i Fredrika Bremer-förbundets Digitala vardagsrum på YouTube. Där finns föreläsningar av Karin Milles och Åsa Lundquist Coey.

Stockholm-Uppsala kretsen kommer även fortsättningsvis regelbundet bjuda in till föreläsningar, debatter och samtal.

All information om kommande träffar annonseras på denna sida, på Facebook och via mail till kretsens medlemmar. Vi ser gärna att fler medlemmar aktiverar sig och deltar i kretsens arbete. Kontakta oss gärna om du har tankar och idéer.

Kretsens styrelse

Ordförande: Ulla Lindvall
Vice ordförande: Christina Knight

Ordinarie ledamöter: Lena Brännfors, Katinka Kubenka, Eva Tygård

Kontaktperson

Ulla Lindvall: ulla.lindvall42@gmail.com
Telefon: 070-830 27 47