Om kretsen

Styrelsen består av ordf. Gunilla Österholm, sekr. Ulla Hillborgh, kassör Anja Nyman, samt ledamöter Ruth Unander, Maria Sjöberg och Birgitta Näslund. Under året har ett styrelsemöte hållits.