Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter i maj 2018 PUL (personuppgiftslagen). Enligt GDPR ska information om registrering av personuppgifter meddelas de personer som lämnar dessa uppgifter.

Fredrika Bremer-förbundet är en medlemsorganisation och samlar bland annat in information till vårt medlemsregister. Eftersom du kan komma i kontakt med oss även på andra sätt finns det ytterligare situationer där vi behöver samla in personuppgifter.

Här kan du se i vilka situationer vi samlar in dina personuppgifter:

  • När du registrerar dig som medlem
  • När du engagerar dig i förbundet
  • När du söker något av våra stipendier
  • När du anmäler dig till våra seminarier och aktiviteter
  • När du deltar i ett upprop eller annan insamling
  • När du beställer en vara eller deltar i en tävling
  • När du anställs eller gör praktik på förbundet

Beroende på i vilket syfte du kontaktar oss rör det sig om olika uppgifter vi samlar in. Det kan röra sig om följande uppgifter:

  • Person- och kontaktuppgifter – namn, födelsedatum, personnummer, telefonnummer, e-postadresser, postadress samt faktura- och leveransadress.
  • Betalningsuppgifter – kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation och bankkontonummer.

Varför behöver ni behandla mina personuppgifter?

Fredrika Bremer-förbundets syfte är att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män med samma möjligheter, rättigheter och samma skyldigheter i hem, yrkesliv och samhälle. Förbundet skall vara partipolitiskt och religiöst obundet. För att uppfylla vårt syfte behöver vi medlemmar, frivilliga och engagerade. För att kunna ha medlemmar, frivilliga och engagerade behöver vi kunna behandla personuppgifter.

All behandling av dina personuppgifter syftar till att möjliggöra endast sådan verksamhet som är förenlig med Fredrika Bremer-förbundets stadgar. Dina personuppgifter kan vi behöva använda för att kontakta dig rörande viktig information om vår verksamhet, för inbjudningar till våra arrangemang och för att exempelvis ge information om aktuella händelser inom jämställdhetsområdet.

Läs Fredrika Bremer-förbundets Dataskyddspolicy här.