Fredrika Bremer-förbundet bildades 1884 av Sophie Leijonhufvud-Adlersparre (Esselde).Bild till hemsidan. Historia om FBF
Få kvinnor i Sverige har haft ett så stort inflytande med sina sociala och feministiska gärningar som Sophie Leijonhufvud-Adlersparre. Tillsammans med Rosalie Roos grundade hon 1859 Tidskrift för hemmet (senare Hertha) som blev oerhört populär. På egen hand drev hon skolor för flickor från arbetarklassen och läsrum för kvinnor samt startade Handarbetets Vänner samt Svenska Röda Korset. Sophie grundade Fredrika Bremer-förbundet för att i Fredrika Bremers anda fortsätta kampen för kvinnans frigörelse.

Fredrika Bremer-förbundet är en medlemsorganisation som består av ett antal kretsar och kretsförbund, som finns över hela landet. Vi har visionen om ett jämställt samhälle och driver jämställdhetsfrågor för att påverka samhällsutvecklingen. Vi samarbetar med andra organisationer för att lägga ännu större tyngd bakom våra åsikter. Förbundet arbetar för att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män i hem, yrkesliv och samhälle. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet, och sedan starten 1884 öppet för kvinnor och män. Män har alltid funnits med i förbundets arbete, både ute i kretsarna, i förbundsstyrelsen eller centrala arbetsgrupper.

Som en röd tråd i förbundets historia går dess roll som initiativtagare. Inom många områden har förbundet tagit initiativ till förbättringar i vad vi idag kallar jämställdhetspolitiska frågor. Samhället har sedan på ett eller annat sätt tagit upp tråden, tagit över ansvaret eller arbetsuppgiften. Förbundet har då och då sagt sig vara ett inofficiellt jämställdhetsdepartement. Vid sitt grundande hade förbundet som syfte att upplysa kvinnor om deras rättigheter och verka för att de utnyttjade dem, som att till exempel ingå i styrelser för anstalter och informera kvinnor som var berättigade att rösta i kommunalvalen, och förbundets byrå fungerade också som rådgivningsbyrå för kvinnor inom ekonomiska, juridiska och medicinska frågor.

 

Vill du veta mer om Fredrika Bremer-förbundets långa och händelserika historia? Läs mer här
Vem var Fredrika Bremer? Läs här
Vad är Fredrika Bremer rosen? Läs här
Läs om viktiga jämställdhetspolitiska årtal här