Fredrika Bremer-förbundet driver samarbeten med flera organisationer och ingår i flera nätverk. För att vi ska uppnå ett jämställt samhälle så är det viktigt att vi arbetar tillsammans, därför är samarbeten med andra organisationer och stiftelser en viktig del av vår verksamhet.

Vi samarbetar med och/eller finns representerade i bland annat

 

    International_Alliance_of_Women_IAW_logo       ksan-logga               sveriges kvinnolobby     un women        1556-loggax200