Fredrika Bremer Förbundets styrelse består av:

Ordförande | Ulrika Kärnborg
Journalist och författare

Jag har varit verksam som författare och journalist, bland annat på Dagens Nyheter, i tjugo år Hela tiden har jämställdhetsfrågorna genomsyrat allt jag gjort. Mitt författarskap startade faktiskt med att jag skrev en biografi om Fredrika Bremer.  Den blev mycket hyllad. I romaner och pjäser har jag sedan skildrat utsatta kvinnor vid olika tider och i olika miljöer, och som ledarskribent har jag skapat opinon kring vår tids sociala orättvisor. Det har varit ett nöje att följa utvecklingen inom jämställdhetsområden från den tredje vågens feminism i början av 90-talet, till vår tids debatt i svallvågorna av #metoo-rörelsen. För det har faktiskt skett en utveckling. Just nu upplever jag en positiv trend, där svenska män på allvar och med uppriktigt engagemang deltar i förändringsarbetet som är det första steget mot ett jämställt samhälle. Jämställdhetsfrågan är inte längre en ”kvinnofråga”. Som ordförande i Sveriges äldsta jämställdhetsorganisation ser jag fram emot att på alla sätt jag förmår bidra till kampen för ett bättre samhälle.

Kontakt: ulrika[at]fredrikabremer.se

Vice Ordförande | Per Henrik Magnusson
Tidigare Landstingsöverläkare i Värmland

Årsmöte Fredrika Bremer förbundet 2016 Motiv: Per-Henrik Magnusson Foto: Stina GullanderGenom mitt breda möte med vården, där majoriteten av i första hand personal och även patienter är kvinnor, förstärktes min bild om obalansen mellan männens och kvinnors villkor. Detta medförde bland annat till min föreläsning om hur ”den akademiska” världen under olika tidsperioder uppfattat kvinnan som en ofullkomlig man. Jag uppskattar Fredrikorna och dess balanserade arbete för jämvärde mellan kvinnor och män. För att uppnå detta behöver vi se på både mäns och kvinnors revir och aktivt balansera vardagens liksom offentlighetens uppgifter med den ”belastning” vårt kulturella och biologiska arv oundvikligen skapat.

Kontakt: ph.gundl[at]bredband2.com

Styrelseledamot och kassaförvaltare | Ann-Sofie Malmgren
Civilekonom

Årsmöte Fredrika Bremer förbundet 2016 Motiv: Ann-Sofie Malmgren Foto: Stina GullanderJag är boende i Skåne och arbetar med marknadsföring och kommunikation. Tidigare har jag arbetat med jämställdhetsfrågor lokalt men ser fram emot utmaningar på mer central nivå. Jag har stort engagemang i frågan om ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen och det gemensamma ansvaret för våra barn.

Kontakt: annsofie.malmgren[at]gmail.com

Styrelseledarmot | Torbjörn Messing
Jämställdhetskonsult i egna företaget Jämnt Skägg

Årsmöte Fredrika Bremer förbundet 2016 Motiv: Torbjörn Messing Foto: Stina GullanderHela mitt yrkesliv är präglat av att bekämpa sociala orättvisor. Framförallt genom att utbilda i genusfrågor. Jag har utbildat lärare, politiker, chefer, poliser, brandmän arbetsförmedlare och många andra yrkeskategorier. Idag har jag både nationella och internationella jämställdhetsuppdrag och drivkraften i arbetet är förändringsprocesserna. Varje litet steg mot det utopiska jämlika samhället är en innovation i sig. Varje steg i den riktningen är att närma sig ett samhälle vi aldrig har haft.

Kontakt: torbjorn[at]jamntskagg.se

Styrelseledamot | Christina Knight
Creative Director

Årsmöte Fredrika Bremer förbundet 2016 Motiv: Christina Knight Foto: Stina GullanderJag växte upp på 70-talet i en förföriskt jämställd värld; med hemkunskap och barnkunskap tillsammans med killarna i skolan, på Berghs reklamskola med många killar som tjejer. Men reklambranschen är extremt grabbig och obalansen påverkar kulturerna på reklambyråerna och kommunikationen externt. Reklam har stor påverkan i det offentliga rummet och branschen måste ta sitt ansvar. Därför har jag skrivit boken Mad Women – A Herstory of Advertising för att inspirera och utveckla kommunikationsbranschen till det bättre. Jag vill bidra till en stark positionering för FBF i näringsliv och media!

Kontakt: christina[at]uknight.se

Styrelseledamot | Margareta Nord
Pensionär

Årsmöte Fredrika Bremer förbundet 2016 Motiv: Margareta Nord Foto: Stina GullanderOrdförande i Avestakretsen och jag har varit medlem i Fredrikorna sedan början av 1980-talet. Vill värna om och göra något bra för ALLA kvinnor! Är även aktiv i Avesta för Synskadades riksförbund, Föreningen Norden, etc.

Kontakt: 070-659 64 87

Styrelseledamot | Lars Jalmert
Professor emeritus i pedagogik och psykologi samt maskulinitetsforskare

Lars JamlertJag hoppas att mitt mer än 40-åriga engagemang i feminism och jämställdhetsfrågor kan ge ytterligare perspektiv till Fredrika Bremer Förbundet.

Kontakt: lars.jalmert[at]edu.su.se

Styrelseledamot | Agneta Söderlund
Tidigare specialpedagog

Årsmöte Fredrika Bremer förbundet 2016 Motiv: Agneta Söderlund Foto: Stina GullanderMitt yrkesliv inom skolans värld startade i början av 70-talet och under 80-talet blev jag medlem i Fredrika Bremer Förbundet. Intresset för jämställdhetsfrågor intensifierades i mötet med de elever som inte var behöriga till gymnasiet, elever i behov av särskilt stöd samt flyktingar och immigranter. För mig har det varit viktigt att identifiera attityder och värderingar som håller tillbaka en utveckling till jämställdhet och kunna göra något åt det i arbetet och vardagen.

Kontakt: agneta.e.soderlund[at]gmail.com

Styrelseledamot | Karin Milles
Språkvetare

De senaste åren har jag framför allt forskat om hur den svenska kvinnorörelsen har använt språket som ett politiskt verktyg. Och ju mer jag lär mig, desto mer förstår jag vikten av att feminister organiserar sig för att få kraft bakom kraven. Många av de viktigaste segrarna har vi feministiska föreningar och organisationer att tacka för. Att då få vara med och bidra till verksamheten i en så stark och anrik förening som Fredrika Bremer Förbundet känns därför fantastiskt roligt. Tillsammans är vi starka!

Kontakt: karin.milles[at]sh.se

Suppleant | Jelena Dojcinovic
När jag blev utvald till att ingå i mästerskapsgruppen, som är Skåne Liberalernas satsning på framträdande kvinnor, hörde jag för första gången talas om Fredrika Bremer förbundet och kände att det där vill jag vara en del av, eftersom vi delar hjärtefrågor! Jag jobbar idag med redovisning, utöver det sitter jag som kommunfullmäktigeledamot i Landskrona, kommunala partiets styrelse samt i Individ,- och familjenämnden. Mitt engagemang slutar inte där då jag även är mentor åt unga vuxna. Att få gro ett litet frö av jämställdhetstänk, på så många plattformar som möjligt är vad som driver mig.

Suppleant | Cecilia Elving
Egenföretagare, politiker, småbarnsförälder

Jag älskar föreningsengagemang och har varit föreningsaktiv i olika styrelser sedan 10 års ålder. Började tidigt driva jämställdhets frågor i mina olika föreningsengagemang och senare kom insikten om att jag även ville arbeta med jämställdhetsfrågor professionellt. Jag har arbetat som projektledare och chef i ideell sektor och bl.a. utbildat i mångfalds- och jämställdhetsfrågor. Jag har varit mycket engagerad i Liberala kvinnor och idag sitter jag i landstingsfullmäktige i Stockholm som ordinarie ledamot och är bl.a. gruppledare för Liberalerna i beredningen för barn, unga och förlossningsvård. Den röda tråden i mitt politiska engagemang är kampen för jämställdhet. Hjärtefrågor för mig är aborträtten, bättre kvinnosjukvård och kampen mot mäns våld mot kvinnor och mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Vikarierande förbundssekreterare | Cornelia Wennberg
kansli[at]fredrikabremer.se


Praktikanter |

Kontakt: info[at]fredrikabremer.se