Fredrika Bremer-förbundets värdegrund bygger på våra samlade erfarenheter från detta mångåriga engagemang och präglas samtidigt av den människosyn och samhällssyn som förbundet står för i dag. Fredrika Bremer-förbundets värdegrund fastställer förbundets identitet och värderingar och utgör själva grunden för vår verksamhet. Värdegrunden ska ge vägledning åt både styrelse, lokala kretsar och alla medlemmar. Som medlem och aktiv inom Fredrika Bremer-förbundet delar du förbundets värderingar och är mån om att förverkliga dem.

Syfte och vision
Fredrika Bremer-förbundet är en partipolitiskt och religiöst oberoende medlemsorganisation som verkar för jämställdhet. Förbundet ”har till uppgift att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män med samma möjligheter, rättigheter och samma skyldigheter i hem, yrkesliv och samhälle.” (Fredrika Bremer-förbundets stadgar §1).

Fredrika Bremer-förbundets vision är jämställdhet i hem, yrkesliv och samhälle.

Våra kärnvärden

  • Jämställdhet
  • Inkludering
  • Kunskap
  • Handlingskraft
  • Mod

Nedan beskrivs Fredrika Bremer-förbundets kärnvärden.

Jämställdhet

Enligt Fredrika Bremer-förbundets stadgar har förbundet till uppgift att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män. Jämställdhet utgör själva kärnan i Fredrika Bremer-förbundets verksamhet och präglar allt vårt arbete. All vår verksamhet ska ha till syfte att uppfylla vår vision om jämställdhet i hem, yrkesliv och samhälle. Förbundet har sedan starten 1884 varit öppet för både kvinnor och män och har alltid välkomnat både kvinnor och män som medlemmar och förtroendevalda.

Inkludering

Fredrika Bremer-förbundet anser att alla människor är lika mycket värda och att inkludering är en självklar förutsättning för vårt demokratiska samhälle. Därför ska förbundet vara en välkomnande och lyhörd organisation där alla medlemmar behandlas lika. Vi ska arbeta konstruktivt för att vara tillgängliga och ta tydlig ställning mot all form av diskriminering och fördomar. Genom att värna om inkludering och allas lika värde kan vi involvera fler i vårt viktiga arbete för jämställdhet.

Kunskap

Kunskap är en viktig förutsättning för förändring. Fredrika Bremer-förbundet är Sveriges äldsta jämställdhetsorganisation och besitter gedigen kunskap i jämställdhetsfrågorna. Genom våra medlemsmöten, vår programverksamhet och tidningen Hertha är vi en viktig källa till kunskap för våra medlemmar. Förbundet ska enligt stadgarna arbeta för sitt mål och förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män genom att påverka allmänna opinionen samt bevaka jämställdhetsfrågornas behandling i samhället. Vi sprider kunskap om jämställdhet genom vårt utåtriktade påverkansarbete. Genom att vara partipolitiskt och religiöst oberoende kan förbundet även verka som en plattform där olika perspektiv möts i syfte att hela tiden stärka kunskapen och relevansen inom jämställdhetsområdet.

Handlingskraft

Vi ska själva vara handlingskraftiga och även inspirera andra att vara det. Vi ska uppmana makthavare att gå från ord till handling när det vad gäller jämställdhetsarbetet. Vi ska även ta tillvara på den handlingskraft och kreativitet som finns bland våra medlemmar och uppmuntra de initiativ som tas och de förslag som ges så att vi är handlingskraftiga tillsammans.

Mod

Det krävs mod för att kritisera rådande samhällsordningar och åstadkomma förändring. Fredrika Bremer-förbundet har ända sedan 1884 vågat stå upp för jämställdhet. Vi vågar ifrågasätta, vi vågar höja vår röst och vi vågar ta ställning. Vi vill även ingjuta mod i våra medlemmar så att de alltid vågar ta ställning för jämställdhet. Vi är dessutom modiga nog att förnya, utveckla och förändra oss själva så att vi alltid är relevanta och aktuella inom jämställdhetsområdet.

Läs  Fredrika Bremer-förbundets värdegrund här!