Framsteg och motgångar – abortfrågan i två länder

De vinningar som gjorts när det gäller kvinnors rättigheter i olika delar av världen kan aldrig tas för givet. I Polen är aborträtten starkt hotad, trots att man varit ett av Europas mest liberala länder i frågan. Samtidigt görs framsteg på andra håll i världen: Argentina legaliserade i vintras abort som det fjärde landet i Sydamerika. Vi har gjort ett nedslag i bägge länderna. 

 

Text: Lisa Stevik

Bild: 

 

Azadeh Rojhan Gustafsson är rapportör på Polen i rollen som vice ordf i Monitoring committé, Granskningsutskottet som har till ansvar att granska hur medlemsländerna följer Europarådets principer om demokrati, MR och rättsstatens principer. Hon berättar om utvecklingen i Polen. 

“Nu har man fram och tillbaka hört att Polen gått mot att skärpa sina abortlagar. Senast i mars kom det information om att nu införs en ny, skärpt abortlagstiftning som i princip kommer att innebära att inga former av abort är möjlig. Möjligtvis finns det fortfarande rum i lagen om graviditeten tillkommit genom våldtäkt eller incest, eller om kvinnans liv är i fara. Den nya lagstiftningen kommer inte ens att godkänna aborter på grund av fosterskador, kvinnan kommer att tvingas föda barnet även om det kanske inte kan överleva.
Man motiverar detta med att det tidigare har gjorts för många omänskliga aborter i Polen. Men tittar man på vilken lagstiftning som funnits tidigare, och antalet aborter som gjorts, så var 98 procent av dem 2019 på grund av fosterskador. 

Fler och fler söker sig utomlands, till Tyskland och andra länder. Även när lagstiftningen var oklar så såg man att det fanns sjukhus och kliniker där läkare slutade att utföra aborter, för att man inte visste hur statusen såg ut. 

Det har varit väldigt stora protester mot den skärpta abortlagstiftningen. Polen har varit ett av de mest liberala länderna i Europa gällande abortlagstiftning, och var tidigt ute med att införa abort. Det var en tid då svenska kvinnor åkte till Polen för att genomföra abort. Det som sker nu är ett stort kliv bort från den liberala synen på kvinnors rätt till sin egen kropp.
Bakom ligger en stark konservativ rörelse, som växer sig allt starkare. Man har även annonserat att man kommer att träda ur Istanbulkonventionen, som handlar om att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vi ser även att tongångarna mot homosexuella höjts, det sker stora övertramp mot deras rättigheter också. Både den katolska kyrkan har starkt inflytande i detta, men även den ultrakonservativa rörelsen Ordo luris är pådrivande. 

Det nuvarande styret i Polen, Lag och ordning, har på olika sätt gjort inskränkningar i lagstiftningen och i rättsstaten. Man attackerar media, kultur, homosexuellas rättigheter och under de senaste åren även gjort en upptrappning när det gäller kvinnors rättigheter. Man har en konservativ syn på familj och på kvinnors roll. Det har gått snabbt det senaste året. 

I den mån det finns ljusglimtar så handlar det om reaktionerna från omvärlden, vilka har varit kraftiga. Från Europarådet och från kvinnoorganisationer i Europa men också i Polen. Många sökte sig ut på gatorna och visade stort motstånd. Det gjorde att förslaget först pausades, men har inte hindrat att det tagits upp igen. Vi såg att en tydlig markering kan förhala sådana här beslut, men det räcker inte. Priset måste vara högt för att de ska backa, och omvärlden måste fortsätta sätta stor press. 

Det som är oroväckande i detta är man i Ungern, Turkiet och flera andra länder pratar om att lämna Istanbulkonventionen och att se över lagar och regler kring abort. Det är en oroväckande utveckling i Europa. Som ett alternativ till Istanbulkonventionen har Polen tagit fram en egen konvention som man bjudit in Turkiet och andra intresserade länder att underteckna. På så sätt försöker man tvätta bort det som man anser står i strid mot konservativa ideer, som hbtq-personers rättigheter och kvinnors rätt till sin egen kropp.”

Ryckcitat: Man attackerar media, kultur, homosexuellas rättigheter och under de senaste åren även gjort en upptrappning när det gäller kvinnors rättigheter.

Denna artikel är ett utdrag ur HERTHA 2021 – världens äldsta feministiska tidning och medlemstidning för Fredrika Bremer-förbundet. Vill du köpa hela tidningen går det att beställa ditt alldeles egna ex för 90 kronor (ink porto) eller varför inte köpa två och bjuda en älskad feminist på lite helgläsning?

Detta görs enklast via ett mail till kansli@fredrikabremer.se där du uppger adressen dit du vill att tidningen/tidningarna ska skickas. Betalning sker sedan via Swish eller BG.

För att även säkra kommande nummer av HERTHA är bästa tipset att bli medlem i Fredrika Bremer-förbundet. För studenter och familjemedlemmar till befintliga medlemmar,  är priset nedsatt!  

Bli medlem här