Hösten 2015 startade Fredrika Bremer-förbundet upp projektet Herthabloggen

Syftet med tidskriftens blogg var att tillgängliggöra det kulturhistoriska arv som tidningens äldre publikationer innehåller. Fredrika Bremer-förbundet valde under året 2015 att tillägna detta projekt mycket resurser då förbundet ansåg att projektet kunde bidra till ökad historisk kunskap om feminismens och kvinnors rättighetskampshistoria i Sverige och världen. Bloggen var även, från förbundets håll, ett försök till att fylla de luckor som finns i de traditionella historieböckerna idag.

Läs Herthabloggen här

Tidskriften Herthas Blogg drevs och administrerades av Fredrika Bremer-förbundet och under 2015 och 2016 av Mia Jonsson Lindell, Elin Lindsmyr och Lovisa Hellsten.

 

Projektet var ett samarbete med Stiftelsen Natur & Kultur.

NoK_Logo_150mm