Hösten 2015 startade Fredrika Bremer Förbundet upp projektet Herthabloggen

Syftet med tidskriftens blogg är att tillgängliggöra det kulturhistoriska arv som tidningens äldre publikationer innehåller. Fredrika Bremer Förbundet valde under året 2015 att tillägna mycket resurser till detta projekt då förbundet anser att projektet kommer att bidra till ökad historisk kunskap om feminismens och kvinnors rättighetskampshistoria i Sverige och världen. Bloggen är även från förbundets håll ett försök till att fylla de luckor som finns i de traditionella historieböckerna idag.

Läs Herthabloggen här

Tidskriften Herthas Blogg drivs och administreras av Fredrika Bremer Förbundet och under hösten 2015 och våren 2016 genom Mia Jonsson Lindell och Elin Lindsmyr.
Från och med hösten 2016 drivs bloggen av Mia Jonsson Lindell och Lovisa Hellsten.

 

Projektet är ett samarbete med Stiftelsen Natur & Kultur.

NoK_Logo_150mm