URSÄKTA RÖRAN- vi bygger om!

Inom kort tar vi nästa steg i arbetet med Fredrika Bremer-förbundets nya grafiska profil och kommer då presentera en alldeles ny och fräsch webbplats. Samma adress men i nya kläder!

Därför görs inga större uppdateringar på denna sida just och aktuell information hittar du främst i våra sociala medier eller genom att kontakta kansliet på kansli@fredrikabremer.se

Allt gott

Kansliet

Glad sommar från kansliet!

Kansliet har sommarstängt mellan den 23 juni och 4 augusti. Det går alltid att e-posta oss på kansli@fredrikabremer.se så tar vi hand om din fråga när vi är åter från semestern.

Allt gott och med önskan om en fin sommar!

Fredrika Bremer-förbundets kansli

PRESSMEDDELANDE: BRA-priset 2021 tilldelas Olga Persson

Fredrika Bremer-förbundets BRA-pris går i år till Olga Persson, ordförande för UNIZON, ett riksförbund för över 130 idéburna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

-Att med Fredrika Bremer-förbundets medlemmar i ryggen få dela ut årets BRA-pris till en av de tydligaste svenska rösterna i kampen mot mäns våld mot kvinnor känns både viktigt och ärofyllt säger Camilla Wagner, ordförande för Fredrika Bremer-förbundet.

Priset kommer att delas ut i samband med ett direktsänt digitalt samtal måndagen 24 maj klockan 16.00 -17.00 där Fredrika Bremer-förbundets ordförande Camilla Wagner samtalar med pristagaren Olga Persson under rubriken ”Hur vi kan avnormalisera mäns våld mot kvinnor?”

Motivering:
”Olga Persson, en av Sveriges främsta experter inom arbetet mot mäns våld mot kvinnor har, under två decennier, med kunskap, klokskap och målmedvetenhet samt okuvlig uthållighet arbetat för att synliggöra omfattningen och effekterna av mäns våld mot kvinnor. Som ledare, debattör och opinionsbildare har hon arbetat aktivt för att stärka skyddet av våldsutsatta kvinnor och barn samt uppmuntrat och inspirerat kommuner och organisationer att arbeta förebyggande med unga pojkar och män.

Som en av initiativtagarna till arbetet mot vålds- och förnedringspornografi har Olga Persson utmanat starka krafter både inom och utom Sverige, inte minst inom internationell lobbyverksamhet som står bakom den lukrativa porrindustrin.

Det är personer som Olga Persson som driver jämställdhetsarbetet framåt trots det ibland hårda motstånd som vi ofta möter.”

Känner kraft att ta arbetet vidare
-I arbetet mot mäns våld mot kvinnor så är det så otroligt många som gått före och tagit kampen som gjort att vi är där vi är idag. Det är viktigt att minnas alla de kvinnor, och några män, som har vågat drömma om och arbeta för en jämställd värld fri från våld. Jag känner kraft att kunna ta arbetet vidare och utmana den extremt våldsamma och kvinnoförnedrande pornografin när jag tänker på att vi är många som arbetar och som lyfter varandra. Jag är otroligt stolt över att få BRA-priset och jag delar det med alla kvinnor som gör motstånd mot mäns våld runt om i världen, säger Olga Persson.

Om Fredrika Bremer-förbundet:
Fredrika Bremer-förbundet bildades 1884 och är en rikstäckande medlemsorganisation som arbetar för jämställdhet. Förbundet är partipolitiskt oberoende och religiöst obundet och sedan starten öppet för både kvinnor och män.

Om BRA-priset:
BRA-priset är ett jämställdhetspris som har delats ut årligen sedan 1982 av Fredrika Bremer-förbundet. Nomineringar till priset sker av förbundets medlemmar inför årsmötet där beslut fattas om årets vinnare. Avsikten är att premiera och hylla personer eller projekt som på ett innovativt sätt stärkt utvecklingen av jämställdhet och flyttat fram positionerna för mänskliga rättigheter i allmänhet i Fredrika Bremer-förbundets anda.

Tidigare års pristagare:
2019 Christina Merker-Siesjö, Yallatrappan
2018 Zara Larsson
2017 Barbro Westerholm
2016 Anders Kompass

För anmälan till det digitala samtalet den 24 maj
E-posta: kansli@fredrikabremer.se och märk din epost BRA-priset. Du kommer då att få en länk kopplad till mötesverktyget zoom där du kan logga in och lyssna till samtalet. Anmälan bör ske senast den 23 maj.

För ytterligare information och högupplösta bilder:
Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet
Telefon: +46 (0) 700 90 11 57
e-post: camilla.wagner@fredrikabremer.se

Olga Persson
e-post: olga.persson@unizon.se

Lisa Minnhagen, generalsekreterare Fredrika Bremer-förbundet
Telefon: +46 (0) 732 55 44 00
e-post: lisa@fredrikabremer.se

PRESSMEDDELANDE: Tunga namn stärker Fredrika Bremer-förbundets styrelse 

På Fredrika Bremer-förbundets årsmöte den 9 maj, förstärktes organisationens styrelse med flera tunga namn. Camilla Wagner, omvaldes också som styrelsens ordförande.

– Jag är givetvis glad och ödmjuk inför förtroendet att fortsätta leda Fredrika Bremer-förbundets styrelse. Att få den här förstärkningen är mer än jag vågade drömma om. Nu kan vi åstadkomma verkliga framsteg i jämställdheten, säger ordförande Camilla Wagner.

Den nytillträdda styrelsen har en regionalt och åldersmässigt bred representation med en samlad erfarenhet från alltifrån kultur-, scout- och fackföreningsrörelse till jämställdhetsarbete i akademi, näringsliv och offentlig sektor. Med Fredrika Bremer-förbundets dryga 1000 medlemmar i ryggen går de nu in i de gemensamma uppdraget att föra jämställdhetsfrågorna vidare i hem, arbetsliv och samhälle.

– Att förvalta ett arv i en ny tid är ett stort och viktigt uppdrag och kräver en stor bredd av erfarenheter och kompetenser. Jag är oerhört imponerad av och tacksam för valberedningens arbete, säger Camilla Wagner.

Camilla Wagner, ordförande (omval)
Camilla Wagner har arbetat med jämställdhet i mer än 20 år. På Veckans Affärer ansvarade hon i 12 år för listan över Näringslivets 125 Mäktigaste kvinnor och grundade affärsområdet VA Kvinna, vilket fick till följd att jämställdhet blev en integrerad del i Veckans Affärers journalistik. Hon har också gjort programserien Kvinnorna & Pengarna för Sveriges Radio, P1. Idag driver hon jämställdhetsbyrån Klara K som verkar för ett hållbart arbetsliv på lika villkor. Camilla har ett långt engagemang i civilsamhället. Bland annat som styrelseledamot i Sveriges Kvinnolobby, där hon också var vice ordförande.

Som nya styrelseledamöter valde:

Olga Persson

Olga har arbetat hela sitt yrkesliv med att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Hon var mellan 2010-2020 generalsekreterare för Unizon, men är numera arbetande styrelseordförande. Innan Olga började sin resa med Unizon så var hon verksam på Team för Våldtagna kvinnor i Stockholm. Hon har en högskoleexamen från politik-, ekonomi- och organisationsprogrammet med huvudämne statsvetenskap.

Fredrik Bondestam
Fredrik Bondestam är föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Han har en doktorsexamen i sociologi (2004, Uppsala universitet) med fokus på jämställdhet och jämställdhetsintegrering i den akademiska världen. Hans forskningsfokus är särskilt högre utbildning i olika avseenden, främst organisationsförändring, feministisk pedagogik, sexuella trakasserier, genusbaserat våld, samt jämställdhetsintegrering i teori och praktik.

Jessica Arvidsson
Jessica jobbar som utvecklingsledare inom hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun. Jessica är aktiv i Båstadskretsen och har suttit på suppleantplats i förbundsstyrelsen under året som gått. I tidigare uppdrag har hon arbetat för att undersköterskor och andra yrkesgrupper inom kommunal vård och omsorg ska bli mer digitalt aktiva inom ramen för sitt yrkesutövande. Hon har också en tidigare bakgrund som forskare med särskilt intresse för inträdet och etableringen i arbetslivet bland unga kvinnor och män med funktionsnedsättning.

Som nya suppleanter valdes:

Fanny Widman

Fanny driver podden Fannys förebilder som sedan starten 2018 växt till en av Sveriges största poddar. Med den framgången och hennes förmåga att göra relevanta inlägg på sociala medier har hon erhållit influencerstatus. I oktober 2020 släppte hon boken “Det är nog nu”, med lärdomar och konkreta tips från alla makthavare hon intervjuat i podden.

Leila El-Sherif Wolheim

Leila är journalist och hållbarhetskonsult utlånad till Regeringskansliet och Nationell samordnare för Agenda 2030 med uppdraget att positionera Sverige främst i arbetet med de globala hållbarhetsmålen. Leila har många års erfarenhet av både affärsutveckling och kommunikation med särskilt fokus på frågor om jämställdhet, hållbart ledarskap och inkluderande arbetsplatser. Hon har haft flera chefspositioner inom media, bland annat som nyhetschef på Veckans Affärer.

Lotta Amnebjer Nordqvist

Lotta är VD och grundare av konsultbyrån Gigs for her som förmedlar “gig” alltså konsultuppdrag till framför allt kvinnor. Hon har en bakgrund som rekryterare och har också arbetat med marknadsföring och kommunikation. Lotta brinner för jämställdhet och har en magisterexamen från Handelshögskolan i Jönköping.

Fredrika Bremer-förbundets styrelse
Nyvalda ledamöter: Camilla Wagner, 53 år, Stockholm (omval styrelseordförande); Jessica Arvidsson, 39 år, Båstad (omval), Olga Persson, 43 år, Stockholm; Fredrik Bondestam, 49 år, Uppsala.

Nyvalda suppleanter: Fanny Widman, 31 år, Stockholm; Leila El-Sherif Wolheim, 49 år, Stockholm; Lotta Amnebjer Nordqvist, 46 år, Stockholm

Kvarvarande ledamöter: Jelena Dojcinovic, 37 år, Landskrona (vice ordförande); Stina Alm, 28 år, Umeå; Agneta Söderlund, 72 år, Örnsköldsvik; Saga Löved, 36 år, Stockholm; Åsa Märs, 49 år, Stockholm.

Om Fredrika Bremer-förbundet
Fredrika Bremer-förbundet bildades 1884 och är en rikstäckande medlemsorganisation som arbetar för jämställdhet. Förbundet är partipolitiskt oberoende och religiöst obundet och sedan starten öppet för både kvinnor och män.

Kontakt: 
Camilla Wagner, ordförande 
Telefon: +46 (0) 700 90 11 57
e-post: camilla.wagner@fredrikabremer.se 

PRESSMEDDELANDE: Fredrika Bremer-förbundet lanserar ny grafisk profil

 


Sveriges äldsta jämställdhetsförbund satsar på att nå ut bredare – och skarpare. Det första steget är en ny grafisk profil signerad Nyla Design.

Sedan 1884 har Fredrika Bremer-förbundet jobbat för ökad jämställdhet i hem, yrkesliv och samhälle. Bland aktiviteterna ingår bland annat föreläsningar, förvaltning av stipendiefonder och utgivning av världens äldsta feministiska tidskrift, Hertha.

Nu gör förbundet en strategisk satsning för att nå nya medlemmar och kommunicera tydligare gentemot befintliga. Steg ett är en ny grafisk profil som tar Sveriges äldsta jämställdhetsförbund in i samtiden.

– Vi behövde ta ett nytt grepp för att tydligare förmedla hur vår unika historia hänger ihop med samtiden och dagens stora jämställdhetsutmaningar. Vi har varit en viktig röst i debatten sedan 1884 och är det fortfarande, säger Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet.

Den nya profilen är framtagen av Nyla Design, en kommunikationsbyrå med sitt säte i Göteborg och många uppdrag inom samhällssektorn.

– För oss som byrå var detta uppdrag en perfekt matchning. Vi brinner för att skapa kommunikation och design som utvecklar och driver samhällsfrågor och i detta är jämställdhet en oerhört viktig del, säger Caroline Eriksson, VD och kundansvarig på Nyla Design.

– Våra möten med Nyla Design har varit roliga och energiska eftersom vi delar värdegrund. Utöver det har de visat en stor lyhördhet och förståelse för den speciella arbetsprocess som krävs av oss som demokratisk organisation, säger Camilla Wagner.

Det första som togs fram var en helt ny logotyp där förbundets namn skrivs ut ovanpå ett brett likamedtecken.

– Ledorden i arbetet med profilen har varit handlingskraft och inkludering. Likamedtecknet förmedlar båda dessa värden. Både logotypen och färgerna har ett uttryck som tar för sig, vilket var viktigt för både förbundet och oss, säger Kristin Thunberg, grafisk formgivare på Nyla Design.

Utöver logotyp och färgskala innefattar profilen också en uppsättning typsnitt som valts ut för att de är tydliga, tillgängliga och användbara. Camilla Wagner ser fram emot den nystart som profilen innebär:

– Den nya profilen visar att Fredrika Bremer-förbundet har en tydlig förankring i sin historia och att vi är i samklang med nutiden och dagens stora jämställdhetsutmaningar. Vår äldsta medlem är född 1919 och våra yngsta medlemmar är födda på 2000-talet. Den kraften speglas i vår nya identitet. Den ger oss energi och stolthet att fortsätta driva viktiga jämställdhetsfrågor, säger hon.

Fredrika Bremer-förbundets nya grafiska profil kommer att implementeras stegvis under 2021.

Arbetsgrupp Nyla design:
Kristin Thunberg, grafisk formgivare
Kristina Modigh, strateg
Caroline Eriksson, kundansvarig

Pressbilder
Pressbilder fria för publicering kan laddas ner här

Kontaktuppgifter
Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet
Telefon: 0700-901157
E-post: camilla.wagner@fredrikabremer.se
Webbplats:fredrikabremer.se

Caroline Eriksson, kundansvarig Nyla Design
Telefon: 0708-779909
E-post: caroline@nyladesign.se
Webbplats: nyladesign.se 

PRESSMEDDELANDE: En hyllning utöver det vanliga

Alla har vi påverkats av coronapandemin, vissa mer än andra. Det finns de som har gjort enastående insatser för att få vårt samhälle att fungera. Framförallt är det i kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg som har stått mitt i pandemins centrum.

Tidigare i veckan har Fredrika Bremer-förbundet lyft de 8 individer som utifrån sina kollegors motiveringar, mottagit vårt rekreationsstipendium Vårdtacket för sina särskilda insatser under pandemin.

Idag vill vi på ett särskilt sätt lyfta den nominering som kom in från verksamhetschefen Eva Norberg, i syfte att lyfta alla de 50 kvinnor som arbetar hon arbetar tillsammans med på Solgårdens äldreboende i Stockholm. Boendet drivs av Stiftelsen Stora Sköndal, en idéburen och icke vinstutdelande organisation med verksamhet inom stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning.

– Denna nominering tog tag i oss i juryn på ett särskilt sätt och förtjänas att lyftas. Vilket engagemang och stöd till de äldre särskilt när nära och kära inte varit närvarande. Dessvärre har vi inte möjlighet att dela ut stipendier till grupper eller hela arbetslag på det sättet vi hade önskat, säger Camilla Wagner.

Fredrika Bremer-förbundet väljer därför att uppmärksamma Eva Norberg och hela hennes personal genom att publicera hennes nominering, och med hjälp av lokala företagare uppmärksamma medarbetarna på Solgården med en liten symbolisk gåva. Gåvan kommer att överlämnas på plats av representanter från Fredrika Bremer-förbundet onsdagen den 24 mars.

 Evas Norbergs Nominering

”Med kompetens, engagemang, kvalitet och omtanke får vi verksamheten att fungera trots situationen. 

Medarbetarna tar hand om alla våra boende, och ser till att de har en bra tillvaro hos oss och ni ställer upp för varandra, det är fantastiskt.

Jag är stolt över att vara er chef på Solgården, när jag ser ert engagemang och hårda arbete i de utmanande tider vi befinner oss i, känner jag mig stoltare än någonsin över er och vår verksamhet. 

Ni har på ett förträffligt sätt lyckats hålla en hög nivå på allt ni tar er förr och er uppfinningsrika idéer, jag vill nämna några exempel på händelser som jag och våra boende har uppskattat. Vi har fått uppleva världensmat på boendet vi har provat på thailändsk, peruansk och spanskmat och på fikat på eritreanskt vis. Så många fina idéer som blir verkliga trots situationen som råder. 

Ni har varit där för våra äldre gett stöd och tröst när nära och kära inte har varit närvarande och varit där för våra äldre i svåra stunder. 

Med anledning av allt negativt som skrivs om hur äldreomsorgen fungerar är det inte alltid lätt att känna glädje och stolthet att jobba inom äldreomsorgen och att få stå till svars för allt som skrivs. På detta sätt vill jag som chef hylla utöver de vanliga.”

Eva Norberg, verksamhetschef Solgården, Stiftelsen Stora Sköndal

Gåvan till medarbetarna har blivit möjlig genom  mellan Fredrika Bremer-förbundet, konditoriet Green Praline i Hökarängen,  gymmet Rosa Skrot och Interflora AB.

Fredrika Bremer-förbundet 24 mars 2021
Juryn för utdelningen av Vårdtacket har bestått av:
Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet styrelse
Karin Milles, ordförande Fredrika Bremer-förbundets stiftelseråd
Agneta Söderlund, ledamot Fredrika Bremer-förbundet styrelse

Eveline Jacobsson, sjuksköterska inom intensivvården och sommarpratare 2020.
John Mellkvist, PR-konsult och författare till boken ”Välj din ålder

 

För vidare kontakt: Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet camilla.wagner@fredrikabremer.se  +46 (0) 700 90 11 57

PRESSMEDDELANDE: Fredrika Bremer-stipendiet “Vårdtacket” tilldelas åtta kvinnor inom vården

Fredrika Bremer-förbundet delar i år ut åtta rekreationsstipendier om 10 000 kr vardera till personer som på olika sätt varit en del av den enorma arbetsinsats som gjorts inom vård- och omsorg under coronapandemin. Stipendiet kallas “Vårdtacket” och nomineringarna har gjorts av mottagarnas kollegor.

Alla har vi påverkats av coronapandemin, vissa mer än andra. Det finns de som har gjort enastående insatser för att få vårt samhälle att fungera. Framför allt är det i kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg som har stått mitt i pandemins centrum. Mottagarna av Vårdtacket har i ett läge av kris och pandemi tagit sig an sin yrkesroll och sitt uppdrag på ett sätt som såväl jury som kollegor uppfattar utöver det vanliga. Stipendiet är tänkt att gå till rekreation på det sätt som mottagaren efter året som gått behöver och skulle må bra av.

– Det är fantastiskt att kunna uppmärksamma och stötta några kvinnor som har gjort stora insatser under coronapandemin. Vi hoppas att uppmärksammandet av dem leder till att vårdpersonal i stort får det erkännande som de utan tvekan är värda efter senaste årets kraftansträngning, säger Camilla Wagner, ordförande i Fredrika Bremer-förbundet.

MOTTAGARNA AV VÅRDTACKET

Neyla Laiton Nino, Silviasyster & aktivitetssamordnare, Kista

Ann-Lois Ringström, avdelningschef, Västerås

Cathrine Thorn, undersköterska, Eskilstuna

Anna Carpenter, sjukgymnast, Karlskoga

Tina Nordqvist, Samordnare Covid-19, Norrköping

Lisa Stark, biomedicinsk analytiker, Jönköping

Johanna Flack, undersköterska, Varberg

Sandra Sturk, sjuksköterska, Båstad

Se alla motiveringar nedan

Fredrika Bremer-förbundet har genom sin snart 140-åriga historia arbetat med att stärka kvinnors möjligheter att arbeta för sin egen försörjning. Förbundet har också fått förtroendet att förvalta enskilda individers donationer, och genom detta kunnat dela ut stipendier främst till kvinnors utbildning och rekreation.

Stipendiaterna har valts ut av en jury bestående av:
Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundets styrelse
Karin Milles, ordförande Fredrika Bremer-förbundets stiftelseråd
Agneta Söderlund, ledamot Fredrika Bremer-förbundet styrelse
Eveline Jacobsson, sjuksköterska inom intensivvården och sommarpratare 2020.
John Mellkvist, PR-konsult och författare till boken “Välj din ålder

 

KOLLEGORNAS MOTIVERINGAR

Neyla Laiton Nilo, Silviasyster & aktivitetssamordnare, Kista
Neyla är i sin roll lite som “ett nav” och stöttar upp på många områden. Som Silviasyster är hon en enorm resurs i omvårdnaden med personer med demens till exempel att upprätta bemötandeplaner. Neyla har en specifik egenskap att se den enskilda personens behov.

 

Ann-Lois Ringström, avdelningschef, Västerås
Att få ihop sin tillvaro på hemmaplan och arbete är för alla ensamstående ett pusslande men med ett ansvar över två enheter och cirka 65 underställda medarbetare under en pandemi närmast en heroisk insats. Jag önskar nominera denna kvinna som är oerhört lojal till sitt arbete inom Region Västmanland och vill allas bästa.

Cathrine Thorn, Undersköterska, Eskilstuna
Hon samarbetar väl med arbetskamraterna men första fokus finns alltid på de som bor på boendet och deras välmående. Cathrine känner ingen prestige över arbetsuppgifter eller diskussioner utan anser alltid att målet ska vara en fin och god tillvaro för pensionärerna och strävar alltid efter en bra arbetsplats där alla trivs.

Anna Carpenter, sjukgymnast, Karlskoga
Hon har särskilt utmärkt sig i sitt yrkesutövande och yrkeskunnande under pandemin och samtidigt gjort detta med ett mycket stort engagemang. Hon har varit och är en klippa och eldsjäl i covidvården på hela lasarettet.

Tina Nordqvist, Samordnare Covid-19, Norrköping
Utan denna fantastiska kvinna hade vi i teamet aldrig klarat av vårt uppdrag. Hon har fixat med scheman och semestrar, sett till att det funnits skyddsutrustning, att logistiken fungerat och hjälpt till att köra personalen så man kunnat ta sig till sin arbetsplats. Hon har varit tillgänglig 24/7 för sina kollegor och stöttat och peppat oss.

Lisa Stark, biomedicinsk analytiker, Jönköping
På otroligt kort tid och under mycket utmanande förhållande med upphandling av instrument, validering av metod, utbilda personal och förfina processen lyckades hon leda sina kollegor till att sätta upp en välfungerande analys som kom att spela en avgörande roll för att erbjuda sjukvården snabb och säker diagnostik av Covid-19.

Johanna Flack, undersköterska, Varberg
Tack vare hennes enorma insats begränsades fallen till enbart två vårdtagare. Hela tiden arbetar Johanna med dessa och stöttar, lyssnar, pratar, kramar och pussar i luften som hon så fint säger innan hon går ifrån dem vid sina besök. Inte en enda gång har hon visat rädsla. Hon har hela tiden varit mån om att anhöriga ska få daglig uppdatering och att grannarna i detta seniorhus ska vara lugna och trygga då vi har läget under kontroll.

Sandra Sturk, sjuksköterska, Båstad
Sandra har ett omfattande, innerligt och djupgående engagemang för de personer som kommunens verksamheter finns till för och har tack vare sitt tydliga, förtroendeingivande och empatiska sätt att navigera i den rådande krisen väglett verksamheterna i kampen mot den osynliga men ack så påtagliga faran som coronaviruset utgör. Jag är oändligt stolt över att vara Sandras kollega och tycker verkligen att hon har gjort sig förtjänt av rekreation och vila.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Camilla Wagner, styrelseordförande Fredrika Bremer-förbundet
Mobil: 070-090 11 57

E-post: camilla.wagner@fredrikabremer.se

Marianne Djudic, Taste PR
Mobil: 0707-952 956

E-post: Marianne.Djudic@TastePR.se

Praktik på Fredrika Bremer-förbundet

Är du en fena på kommunikation och brinner för jämställdhet? Vill du vara med och växla upp den externa kommunikationen för Sveriges äldsta förbund för jämställdhet? Sök praktikplats hos Fredrika Bremer-förbundet! 

Fredrika Bremer-förbundet är Sveriges äldsta förbund för jämställdhet. Vi är en partipolitiskt och religiöst oberoende medlemsorganisation med medlemmar i hela Sverige. Vår vision är jämställdhet i hem, yrkesliv och samhälle.

Vi söker nu en praktikant till hösten med placering på vårt kansli i Stockholm. Som praktikant kommer du delta i kommunikationsarbete, den löpande verksamheten och vara delaktig i organisationens allra senaste projekt, Livslång Ekonomi. Du kommer också vara en del i redaktionsarbetet för vår medlemstidning Hertha – världens äldsta feministiska tidskrift.  Praktiken är oavlönad och bör vara en del av din utbildning. Praktiken gäller 20 veckor under höstterminen (datum är flexibla).

På grund av Coronapandemin kommer arbetet behöva anpassas utefter rådande omständigheter. Vi utgår däremot från att vi kommer kunna jobba på vårt kontor i Stockholm. Medverkan vid fysiska möten och sammankomster kommer vara begränsad i jämförelse med vad det brukar vara. Vi kommer dock göra vårt yttersta för att du trots detta ska få möjlighet till en värdefull praktik där du går vidare med ett stärkt och utökat nätverk av individer och organisationer som arbetar för ett mer jämställd och jämlikt samhälle!

Kvalifikationer

 • Utbildning i kommunikation, webb och sociala medier
 • Engagemang för jämställdhetsfrågor
 • Kunskap om jämställdhetsfrågor
 • Kan uttrycka dig väl i skrift
 • Erfarenhet av föreningsliv/ideell verksamhet är meriterande
 • Intresse för kvinnors ekonomiska egenmakt är meriterande

Välkommen med din ansökan! Skicka personligt brev och CV till kansli@fredrikabremer.se senast den 15 mars. Märk din ansökan med ”Praktik HT-21”.

Vill du vara med och utveckla Fredrika Bremer-förbundet?- en hälsning från valberedningen

Fredrika Bremer-förbundet söker till vår styrelse dig som vill vara med och utveckla Sveriges och ett av världens äldsta förbund för jämställdhet, ett förbund för båda kvinnor och män. Här finns möjlighet att genom investerad tid och kunskap växla upp en anrik organisation med en fantastisk historia till en samtida och viktig samhällsaktör.

Förutsättningar inför nomineringar och val 2021:

Presidium
Ordförande:  Camilla Wagner (tom 2021)
Vice Ordförande: Jelena Dojcinovic (tom 2022)

Ledamöter
Stina Alm (tom 2022)
Agneta Söderlund (tom 2022)
Saga Löved (tom 2022)
Åsa Märs (tom 2022)
Anna Sahlée (tom 2021)
Karin Milles (tom 2021)
Torbjörn Messing (tom 2021)

Suppleanter
Jessica Arvidsson, (tom 2021)
Therese Karlsson, (tom 2021)
Vakant (tom 2021) nyval

Att nominera till:

 • Ordförande för en period på ett år (2022)
 • 3 ledamöter för en period på två år (2021-2023)
 • 3 suppleanter för en period på ett år (2021-2023)

Organisationen är relativt liten och därför har du stor chans att påverka och göra din röst hörd samtidigt som förbundet har en gedigen historia att förvalta. Vi söker dig som ser detta som en spännande utmaning, vill bidra med både innovativa idéer, och som inte är rädd för att prioritera hårt i verksamheten.

Fredrika Bremer-förbundet är en partipolitiskt och religiöst oberoende medlemsorganisation som verkar för jämställdhet. Förbundet har funnits sedan 1884 och har till uppgift att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män, i arbetsliv, hem och samhälle. Detta gör vi genom att driva opinion och debatt kring aktuella jämställdhetsfrågor samt bedriva folkbildning kring jämställdhetsfrågornas roll, utrymme och plats i den svenska samhällsdebatten.

Verksamheten bedrivs centralt på förbundsnivå och i lokala sammanslutning, de flesta organiserade i lokala kretsar. Verksamheten i våra lokalföreningar engagerar många framförallt kvinnor i styrelsearbete, medlemsmöten och andra medlemsaktiviteter så som seminarier, föreläsningar, debatter, studiecirklar och programkvällar.

Förbundsstyrelsen
Styrelsen är förbundets högsta beslutande organ mellan årsmötena och ansvarar för att säkerställa att organisationens verksamhet bedrivs i enlighet med organisationens vision, åtagande och grundläggande värderingar. Styrelsen ansvarar också för att den interna kontrollen är god och att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. Styrelsen är både operativ och strategisk då kansliet i dagsläget består av två anställda.

Styrelsen möts ca 6-7 gånger om året, under rådande omständigheter hålls alla möten digitalt men framöver kommer detta att varieras med fysiska träffar i Stockholm. Utöver detta tillkommer möten i arbetsgrupper, råd och vissa externa uppdrag.

Kompetenser som eftersöks till styrelsen är:

 • Styrning, inklusive ekonomistyrning, av ideella föreningar och stiftelser
 • Erfarenhet och kunskap inom HR, ekonomi och juridik för ideella föreningar och stiftelser
 • Kunskap och intresse för att utveckla organisationen som medlemsorganisation
 • Erfarenhet av strategiskt och operativt styrelsearbete
 • Marknadsföring och extern kommunikation
 • Sakkunnighet i förbundets profilfråga jämställdhet

Inför 2021 efterfrågas särskilt:

 • Någon med koppling till högskola/universitet gärna inom historia/litteraturvetenskap
 • Näringslivserfarenheter och kunskap om fundraising
 • Erfarenhet och kunskap inom HR, ekonomi och juridik för ideella föreningar och stiftelser

Fredrika Bremer-förbundet vill bygga en bred, stark och relevant organisation för jämställdhet i vår tid. Valberedningen kommer därför prioritera nomineringar som säkerställer att Fredrika Bremer speglar en bredd av representanter med olika bakgrund vad avser yrke, kön, ålder samt kulturell, etnisk, politisk och religiös tillhörighet.

Vi vill ha din nominering senast 5 mars 2021

Vi ser fram emot många nomineringar och du kan givetvis nominera dig själv. Detta göra du genom att kontakta valberedningens sammankallande Carina Ohlsson på valberedningen@fredrikabremer.se

Valberedningen (2020-2021) består av de ordinarie ledamöterna Carina Ohlsson sammankallande, Inga Fingal, Per-Henrik Magnusson, Katinka Kubenka, Sannie Jensen och suppleant Margareta Lindgren