PRESSMEDDELANDE: En hyllning utöver det vanliga

Alla har vi påverkats av coronapandemin, vissa mer än andra. Det finns de som har gjort enastående insatser för att få vårt samhälle att fungera. Framförallt är det i kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg som har stått mitt i pandemins centrum.

Tidigare i veckan har Fredrika Bremer-förbundet lyft de 8 individer som utifrån sina kollegors motiveringar, mottagit vårt rekreationsstipendium Vårdtacket för sina särskilda insatser under pandemin.

Idag vill vi på ett särskilt sätt lyfta den nominering som kom in från verksamhetschefen Eva Norberg, i syfte att lyfta alla de 50 kvinnor som arbetar hon arbetar tillsammans med på Solgårdens äldreboende i Stockholm. Boendet drivs av Stiftelsen Stora Sköndal, en idéburen och icke vinstutdelande organisation med verksamhet inom stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning.

– Denna nominering tog tag i oss i juryn på ett särskilt sätt och förtjänas att lyftas. Vilket engagemang och stöd till de äldre särskilt när nära och kära inte varit närvarande. Dessvärre har vi inte möjlighet att dela ut stipendier till grupper eller hela arbetslag på det sättet vi hade önskat, säger Camilla Wagner.

Fredrika Bremer-förbundet väljer därför att uppmärksamma Eva Norberg och hela hennes personal genom att publicera hennes nominering, och med hjälp av lokala företagare uppmärksamma medarbetarna på Solgården med en liten symbolisk gåva. Gåvan kommer att överlämnas på plats av representanter från Fredrika Bremer-förbundet onsdagen den 24 mars.

 Evas Norbergs Nominering

”Med kompetens, engagemang, kvalitet och omtanke får vi verksamheten att fungera trots situationen. 

Medarbetarna tar hand om alla våra boende, och ser till att de har en bra tillvaro hos oss och ni ställer upp för varandra, det är fantastiskt.

Jag är stolt över att vara er chef på Solgården, när jag ser ert engagemang och hårda arbete i de utmanande tider vi befinner oss i, känner jag mig stoltare än någonsin över er och vår verksamhet. 

Ni har på ett förträffligt sätt lyckats hålla en hög nivå på allt ni tar er förr och er uppfinningsrika idéer, jag vill nämna några exempel på händelser som jag och våra boende har uppskattat. Vi har fått uppleva världensmat på boendet vi har provat på thailändsk, peruansk och spanskmat och på fikat på eritreanskt vis. Så många fina idéer som blir verkliga trots situationen som råder. 

Ni har varit där för våra äldre gett stöd och tröst när nära och kära inte har varit närvarande och varit där för våra äldre i svåra stunder. 

Med anledning av allt negativt som skrivs om hur äldreomsorgen fungerar är det inte alltid lätt att känna glädje och stolthet att jobba inom äldreomsorgen och att få stå till svars för allt som skrivs. På detta sätt vill jag som chef hylla utöver de vanliga.”

Eva Norberg, verksamhetschef Solgården, Stiftelsen Stora Sköndal

Gåvan till medarbetarna har blivit möjlig genom  mellan Fredrika Bremer-förbundet, konditoriet Green Praline i Hökarängen,  gymmet Rosa Skrot och Interflora AB.

Fredrika Bremer-förbundet 24 mars 2021
Juryn för utdelningen av Vårdtacket har bestått av:
Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet styrelse
Karin Milles, ordförande Fredrika Bremer-förbundets stiftelseråd
Agneta Söderlund, ledamot Fredrika Bremer-förbundet styrelse

Eveline Jacobsson, sjuksköterska inom intensivvården och sommarpratare 2020.
John Mellkvist, PR-konsult och författare till boken ”Välj din ålder

 

För vidare kontakt: Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet camilla.wagner@fredrikabremer.se  +46 (0) 700 90 11 57

PRESSMEDDELANDE: Fredrika Bremer-stipendiet “Vårdtacket” tilldelas åtta kvinnor inom vården

Fredrika Bremer-förbundet delar i år ut åtta rekreationsstipendier om 10 000 kr vardera till personer som på olika sätt varit en del av den enorma arbetsinsats som gjorts inom vård- och omsorg under coronapandemin. Stipendiet kallas “Vårdtacket” och nomineringarna har gjorts av mottagarnas kollegor.

Alla har vi påverkats av coronapandemin, vissa mer än andra. Det finns de som har gjort enastående insatser för att få vårt samhälle att fungera. Framför allt är det i kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg som har stått mitt i pandemins centrum. Mottagarna av Vårdtacket har i ett läge av kris och pandemi tagit sig an sin yrkesroll och sitt uppdrag på ett sätt som såväl jury som kollegor uppfattar utöver det vanliga. Stipendiet är tänkt att gå till rekreation på det sätt som mottagaren efter året som gått behöver och skulle må bra av.

– Det är fantastiskt att kunna uppmärksamma och stötta några kvinnor som har gjort stora insatser under coronapandemin. Vi hoppas att uppmärksammandet av dem leder till att vårdpersonal i stort får det erkännande som de utan tvekan är värda efter senaste årets kraftansträngning, säger Camilla Wagner, ordförande i Fredrika Bremer-förbundet.

MOTTAGARNA AV VÅRDTACKET

Neyla Laiton Nino, Silviasyster & aktivitetssamordnare, Kista

Ann-Lois Ringström, avdelningschef, Västerås

Cathrine Thorn, undersköterska, Eskilstuna

Anna Carpenter, sjukgymnast, Karlskoga

Tina Nordqvist, Samordnare Covid-19, Norrköping

Lisa Stark, biomedicinsk analytiker, Jönköping

Johanna Flack, undersköterska, Varberg

Sandra Sturk, sjuksköterska, Båstad

Se alla motiveringar nedan

Fredrika Bremer-förbundet har genom sin snart 140-åriga historia arbetat med att stärka kvinnors möjligheter att arbeta för sin egen försörjning. Förbundet har också fått förtroendet att förvalta enskilda individers donationer, och genom detta kunnat dela ut stipendier främst till kvinnors utbildning och rekreation.

Stipendiaterna har valts ut av en jury bestående av:
Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundets styrelse
Karin Milles, ordförande Fredrika Bremer-förbundets stiftelseråd
Agneta Söderlund, ledamot Fredrika Bremer-förbundet styrelse
Eveline Jacobsson, sjuksköterska inom intensivvården och sommarpratare 2020.
John Mellkvist, PR-konsult och författare till boken “Välj din ålder

 

KOLLEGORNAS MOTIVERINGAR

Neyla Laiton Nilo, Silviasyster & aktivitetssamordnare, Kista
Neyla är i sin roll lite som “ett nav” och stöttar upp på många områden. Som Silviasyster är hon en enorm resurs i omvårdnaden med personer med demens till exempel att upprätta bemötandeplaner. Neyla har en specifik egenskap att se den enskilda personens behov.

 

Ann-Lois Ringström, avdelningschef, Västerås
Att få ihop sin tillvaro på hemmaplan och arbete är för alla ensamstående ett pusslande men med ett ansvar över två enheter och cirka 65 underställda medarbetare under en pandemi närmast en heroisk insats. Jag önskar nominera denna kvinna som är oerhört lojal till sitt arbete inom Region Västmanland och vill allas bästa.

Cathrine Thorn, Undersköterska, Eskilstuna
Hon samarbetar väl med arbetskamraterna men första fokus finns alltid på de som bor på boendet och deras välmående. Cathrine känner ingen prestige över arbetsuppgifter eller diskussioner utan anser alltid att målet ska vara en fin och god tillvaro för pensionärerna och strävar alltid efter en bra arbetsplats där alla trivs.

Anna Carpenter, sjukgymnast, Karlskoga
Hon har särskilt utmärkt sig i sitt yrkesutövande och yrkeskunnande under pandemin och samtidigt gjort detta med ett mycket stort engagemang. Hon har varit och är en klippa och eldsjäl i covidvården på hela lasarettet.

Tina Nordqvist, Samordnare Covid-19, Norrköping
Utan denna fantastiska kvinna hade vi i teamet aldrig klarat av vårt uppdrag. Hon har fixat med scheman och semestrar, sett till att det funnits skyddsutrustning, att logistiken fungerat och hjälpt till att köra personalen så man kunnat ta sig till sin arbetsplats. Hon har varit tillgänglig 24/7 för sina kollegor och stöttat och peppat oss.

Lisa Stark, biomedicinsk analytiker, Jönköping
På otroligt kort tid och under mycket utmanande förhållande med upphandling av instrument, validering av metod, utbilda personal och förfina processen lyckades hon leda sina kollegor till att sätta upp en välfungerande analys som kom att spela en avgörande roll för att erbjuda sjukvården snabb och säker diagnostik av Covid-19.

Johanna Flack, undersköterska, Varberg
Tack vare hennes enorma insats begränsades fallen till enbart två vårdtagare. Hela tiden arbetar Johanna med dessa och stöttar, lyssnar, pratar, kramar och pussar i luften som hon så fint säger innan hon går ifrån dem vid sina besök. Inte en enda gång har hon visat rädsla. Hon har hela tiden varit mån om att anhöriga ska få daglig uppdatering och att grannarna i detta seniorhus ska vara lugna och trygga då vi har läget under kontroll.

Sandra Sturk, sjuksköterska, Båstad
Sandra har ett omfattande, innerligt och djupgående engagemang för de personer som kommunens verksamheter finns till för och har tack vare sitt tydliga, förtroendeingivande och empatiska sätt att navigera i den rådande krisen väglett verksamheterna i kampen mot den osynliga men ack så påtagliga faran som coronaviruset utgör. Jag är oändligt stolt över att vara Sandras kollega och tycker verkligen att hon har gjort sig förtjänt av rekreation och vila.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Camilla Wagner, styrelseordförande Fredrika Bremer-förbundet
Mobil: 070-090 11 57

E-post: camilla.wagner@fredrikabremer.se

Marianne Djudic, Taste PR
Mobil: 0707-952 956

E-post: Marianne.Djudic@TastePR.se

Praktik på Fredrika Bremer-förbundet

Är du en fena på kommunikation och brinner för jämställdhet? Vill du vara med och växla upp den externa kommunikationen för Sveriges äldsta förbund för jämställdhet? Sök praktikplats hos Fredrika Bremer-förbundet! 

Fredrika Bremer-förbundet är Sveriges äldsta förbund för jämställdhet. Vi är en partipolitiskt och religiöst oberoende medlemsorganisation med medlemmar i hela Sverige. Vår vision är jämställdhet i hem, yrkesliv och samhälle.

Vi söker nu en praktikant till hösten med placering på vårt kansli i Stockholm. Som praktikant kommer du delta i kommunikationsarbete, den löpande verksamheten och vara delaktig i organisationens allra senaste projekt, Livslång Ekonomi. Du kommer också vara en del i redaktionsarbetet för vår medlemstidning Hertha – världens äldsta feministiska tidskrift.  Praktiken är oavlönad och bör vara en del av din utbildning. Praktiken gäller 20 veckor under höstterminen (datum är flexibla).

På grund av Coronapandemin kommer arbetet behöva anpassas utefter rådande omständigheter. Vi utgår däremot från att vi kommer kunna jobba på vårt kontor i Stockholm. Medverkan vid fysiska möten och sammankomster kommer vara begränsad i jämförelse med vad det brukar vara. Vi kommer dock göra vårt yttersta för att du trots detta ska få möjlighet till en värdefull praktik där du går vidare med ett stärkt och utökat nätverk av individer och organisationer som arbetar för ett mer jämställd och jämlikt samhälle!

Kvalifikationer

 • Utbildning i kommunikation, webb och sociala medier
 • Engagemang för jämställdhetsfrågor
 • Kunskap om jämställdhetsfrågor
 • Kan uttrycka dig väl i skrift
 • Erfarenhet av föreningsliv/ideell verksamhet är meriterande
 • Intresse för kvinnors ekonomiska egenmakt är meriterande

Välkommen med din ansökan! Skicka personligt brev och CV till kansli@fredrikabremer.se senast den 15 mars. Märk din ansökan med ”Praktik HT-21”.

Vill du vara med och utveckla Fredrika Bremer-förbundet?- en hälsning från valberedningen

Fredrika Bremer-förbundet söker till vår styrelse dig som vill vara med och utveckla Sveriges och ett av världens äldsta förbund för jämställdhet, ett förbund för båda kvinnor och män. Här finns möjlighet att genom investerad tid och kunskap växla upp en anrik organisation med en fantastisk historia till en samtida och viktig samhällsaktör.

Förutsättningar inför nomineringar och val 2021:

Presidium
Ordförande:  Camilla Wagner (tom 2021)
Vice Ordförande: Jelena Dojcinovic (tom 2022)

Ledamöter
Stina Alm (tom 2022)
Agneta Söderlund (tom 2022)
Saga Löved (tom 2022)
Åsa Märs (tom 2022)
Anna Sahlée (tom 2021)
Karin Milles (tom 2021)
Torbjörn Messing (tom 2021)

Suppleanter
Jessica Arvidsson, (tom 2021)
Therese Karlsson, (tom 2021)
Vakant (tom 2021) nyval

Att nominera till:

 • Ordförande för en period på ett år (2022)
 • 3 ledamöter för en period på två år (2021-2023)
 • 3 suppleanter för en period på ett år (2021-2023)

Organisationen är relativt liten och därför har du stor chans att påverka och göra din röst hörd samtidigt som förbundet har en gedigen historia att förvalta. Vi söker dig som ser detta som en spännande utmaning, vill bidra med både innovativa idéer, och som inte är rädd för att prioritera hårt i verksamheten.

Fredrika Bremer-förbundet är en partipolitiskt och religiöst oberoende medlemsorganisation som verkar för jämställdhet. Förbundet har funnits sedan 1884 och har till uppgift att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män, i arbetsliv, hem och samhälle. Detta gör vi genom att driva opinion och debatt kring aktuella jämställdhetsfrågor samt bedriva folkbildning kring jämställdhetsfrågornas roll, utrymme och plats i den svenska samhällsdebatten.

Verksamheten bedrivs centralt på förbundsnivå och i lokala sammanslutning, de flesta organiserade i lokala kretsar. Verksamheten i våra lokalföreningar engagerar många framförallt kvinnor i styrelsearbete, medlemsmöten och andra medlemsaktiviteter så som seminarier, föreläsningar, debatter, studiecirklar och programkvällar.

Förbundsstyrelsen
Styrelsen är förbundets högsta beslutande organ mellan årsmötena och ansvarar för att säkerställa att organisationens verksamhet bedrivs i enlighet med organisationens vision, åtagande och grundläggande värderingar. Styrelsen ansvarar också för att den interna kontrollen är god och att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. Styrelsen är både operativ och strategisk då kansliet i dagsläget består av två anställda.

Styrelsen möts ca 6-7 gånger om året, under rådande omständigheter hålls alla möten digitalt men framöver kommer detta att varieras med fysiska träffar i Stockholm. Utöver detta tillkommer möten i arbetsgrupper, råd och vissa externa uppdrag.

Kompetenser som eftersöks till styrelsen är:

 • Styrning, inklusive ekonomistyrning, av ideella föreningar och stiftelser
 • Erfarenhet och kunskap inom HR, ekonomi och juridik för ideella föreningar och stiftelser
 • Kunskap och intresse för att utveckla organisationen som medlemsorganisation
 • Erfarenhet av strategiskt och operativt styrelsearbete
 • Marknadsföring och extern kommunikation
 • Sakkunnighet i förbundets profilfråga jämställdhet

Inför 2021 efterfrågas särskilt:

 • Någon med koppling till högskola/universitet gärna inom historia/litteraturvetenskap
 • Näringslivserfarenheter och kunskap om fundraising
 • Erfarenhet och kunskap inom HR, ekonomi och juridik för ideella föreningar och stiftelser

Fredrika Bremer-förbundet vill bygga en bred, stark och relevant organisation för jämställdhet i vår tid. Valberedningen kommer därför prioritera nomineringar som säkerställer att Fredrika Bremer speglar en bredd av representanter med olika bakgrund vad avser yrke, kön, ålder samt kulturell, etnisk, politisk och religiös tillhörighet.

Vi vill ha din nominering senast 5 mars 2021

Vi ser fram emot många nomineringar och du kan givetvis nominera dig själv. Detta göra du genom att kontakta valberedningens sammankallande Carina Ohlsson på valberedningen@fredrikabremer.se

Valberedningen (2020-2021) består av de ordinarie ledamöterna Carina Ohlsson sammankallande, Inga Fingal, Per-Henrik Magnusson, Katinka Kubenka, Sannie Jensen och suppleant Margareta Lindgren

FREDRIKAS SALONG

Välkommen till Fredrikas salong – en ny bokcirkel i samarbete mellan Fredrika Bremer-förbundet, Årstasällskapet och Årsta slottsmuseum/Haninge Kommun.

En bokcirkel med fokus på kvinnohistoria, litteratur och – Fredrika Bremer. Bokcirkeln spelas in på självaste Årsta slott och du kan vara med digitalt, utan kostnad. Första bokcirkelträffen blir en bit in i januari 2021 och vi återkommer med exakt datum för lanseringen.

Den första boken som vår moderator Camilla Wagner, ordf. i Fredrika Bremer-förbundet, diskuterar med panelen är HERTHA – Fredrika Bremers världsberömda roman. Läs den gärna under jullovet så får du ut desto mer av att delta i bokcirkelträffen.

Varmt välkommen!

Vill du bli personligen välkomnad av Camilla och även få en liten glimt av Årsta slott? Titta in här:

Vårdtacket 2020- förlängd nomineringstid till den 4 december

I Fredrika Bremer-förbundet har vi genom vår snart 140-åriga historia arbetat med att stärka kvinnors möjligheter att arbeta för sin egen försörjning.  Vi har också fått förtroendet att förvalta enskilda individers donationer, och genom detta kunnat dela utstipendier främst till kvinnors utbildning och rekreation.

I år använder vi denna möjlighet till att dela ut rekreationsstipendier till personer som på olika sätt varit en del av den enorma arbetsinsats som gjorts inom vård- och omsorgen under coronapandemin. 

Vem vill du nominera till ett stipendium?

2020 kommer vi alla att minnas. Året då allting ställdes på ända på grund av coronapandemin. Alla har vi påverkats av pandemin, vissa av oss mer än andra. Vad som är en förkylning för någon kan få en dödlig utgång för någon annan. Det ställer krav på oss alla att hjälpa till. Svenska folket har hållit i och hållit ut. Men det finns också de som har gjort enastående insatser för att få vårt samhälle att fungera. Framförallt är det i kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg som trycket varit som störst. Dessa kvinnor vill vi uppmärksamma och när förutsättningarna åter tillåter, ge möjlighet till rekreation och vila.

Många har gjort sitt yttersta i intensivvården av covidpatienter. Andra har kämpat varje dag för att fortsätta ge barn, äldre och funktionsnedsatta en normal vardag mitt i pandemin, medan de själva oroat sig för att sprida smitta eller bli sjuka. Vi vet att kvinnor löper större risk att drabbas av stressrelaterad ohälsa och risken är överhängande att många kvinnor kommer att drabbas av pandemins eftermäle.

Vi förstår att våra stipendier inte kommer att förändra världen. Vi vet att det viktigaste för personer som arbetar inom dessa yrken handlar om bättre arbetsvillkor, en god löneutveckling och en god arbetsmiljö. Men vi har möjligheten att stötta några individer och vill bidra med vad vi kan. Vi hoppas också uppmärksamma vård- och omsorgspersonalen som kollektiv och den enorma insats som de gjort för vårt samhälle under detta år.

Vem tycker du borde få ett särskilt tack och motta ett av våra stipendier? En kollega, en anställd, någon i ditt arbetslag? Inkom med din nominering senast den 4 december 2020!

 Fredrika Bremer-förbundets styrelse 

Frågor och svar:  

Vem kan nomineras?
Du kan nominera en person med kvinna som sitt juridiska kön* och som arbetat som vård- och omsorgspersonal** under coronapandemin. Personen ska ha antingen särskilt utmärkt sig i sitt yrkesutövande under pandemin eller av annan anledning vara i behov av stipendium för rekreation och vila.

 *Detta krav beror på stiftelsens stadgar, där endast kvinnor kan vara mottagare av medel och där verifiering av kön utgår från det juridiska könet. Vilket kön en person identifierar sig som är en annan fråga och inte relevant för vem som kan nomineras

**Personal inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten som arbetar med åtgärder och insatser till enskilda personer. Exempel på yrkesgrupper är personal inom sjukvården, socialtjänsten, äldrevården, hemtjänsten och på LSS-boenden.

 2. Vem får nominera?
Arbetslag, kollegor, chefer till den nominerade.

 3. Vad ska nomineringen innehålla?

a) Namn, ålder och kontaktuppgifter*** till den nominerade

b) En kort motivering (max 2500 tecken) till varför just den personen ska få stipendiet.

c) Uppgifter om var de nominerade är anställd och kontaktuppgifter*** till arbetsgivaren.

d) Kontaktuppgifter*** till den som nominerat personen samt i vilken roll du står i relation till den nominerade.

*** E-post, telefonnummer och postadress

4. Var och när skickas nomineringen?

Nomineringen ska skickas in per post till:

”Vårdtacket”
Fredrika Bremer-förbundet,
c/o Qnutpunkten,
Svartmangatan 16
111 29 Stockholm

Senast den 25 november 2020. Vi har inte möjlighet att ta emot nomineringar per e-post eller på plats på kansliet. Offentliggörandet av vem som mottar stipendierna kommer att ske under december månad.

Eventuella frågor besvaras via e-post på kansli@fredrikabremer.se

 

Fredrika Bremer-förbundets årsmöte 2020 

Så blev det till slut dags och Fredrika Bremer-förbundets medlemmar kunde samlas till årsmöte den 12 september. Det blev en ny upplevelse för många att ha mötet digitalt.

Efter två timmars förmöte och tre timmars årsmötesförhandlingar lade vi 2019 års verksamhet, bokslut och styrelseengagemang bakom oss och kan officiellt gå in i nästa verksamhetsår.

I och med detta lämnar styrelseledamöterna Christina Knight, Lars Jalmert, Annika Otterstedt och Hedvig von Hofsten med ansvarsfriheten i ryggen sina styrelseuppdrag i förbundet, och nuvarande styrelse riktar ett stort och varmt tack för allt det de bidragit med under sin tid i styrelsen.

Ett stort tack riktar vi också till alla er medlemmar som deltog i årsmötet och vårt fantastiska mötespresidium med ordförande Mimmi Garpebring i spetsen. Tack för tålamod, värme och allt ert engagemang!

Slutligen vill vi dela de ord med vilka vår ordförande Camilla Wagner öppnade vårt möte och som påminner oss om det uppdrag och den kraft vi tar med oss in i detta verksamhetsår.

Allt gott

Fredrika Bremer-förbundets styrelse och kansli

”Ofta mäter man framgång genom att vända sig om och se hur långt man kommit sedan man började. Så ibland slår blixten ner och lyser upp vägen framför oss. Då ser vi hur långt vi har kvar att gå. I närtid har vi några gigantiska blixtnedslag som visat oss vägen. #metoo var ett sådant. En global folkrörelse som visade på ett systematiskt fysiskt och psykiskt sexuellt våld tillsammans med en tystnadskultur som länge fungerat som cementet i patriarkatets Babels torn. 

Corona är också ett sådant blixtnedslag som satt ljuset på arbetsförhållandena i vården och i äldreomsorgen, liksom hur kvinnor diskrimineras i vården. Vi får också rapporter om hur mäns våld mot kvinnor ökar både i Sverige och i övriga världen när vi inte kan gå till jobbet. Corona-pandemin har belyst en annan pandemi. Ojämställdheten. Den skördar många fler offer än alla pandemier vi haft i mänsklighetens historia. Den hämmar tillväxten och välfärden och den står i vägen för vår lycka och potential som individer och samhälle.

Det är lätt att känna sig frustrerad och tycka att uppdraget är oss övermäktigt. Men då ska vi vända oss om och titta bakåt. Se vad Fredrika Bremer och andra historiska hjältar ändå lyckats åstadkomma. Tänk vilket mod det måste ha krävts på den tiden att driva jämställdhetsfrågor!

Att få driva förbundet som bär Fredrika Bremers namn är en sådan ynnest. Vår styrka är just våra dimensioner. Det historiska arvet och vår stora bredd i erfarenhet, kompetens och geografi.

Vi är ett förbund i förändring, men vårt kall är och förblir detsamma. En jämställd värld där kvinnor och män har lika möjligheter att forma sina liv.

Gå med i Fredrika Bremer-förbundet!

Många frågar var jämställdheten börjar. Är det på förskolan? Är det hemma vid köksbordet? Eller är det rent av i börsbolagens styrelserum?

Vi på Fredrika Bremer-förbundet anser att frågan är felställd. Den verkliga frågan är: Var ska jämställdhet sluta? Då är svaret tydligt. Vi är klara när kvinnor och män lever sida vid sida med samma förutsättningar att forma sitt eget liv och samhället vi lever i. 

Med den kompassriktningen blir vägen framåt självklar. Alla frågor är lika angelägna. Därför är Fredrika Bremer-förbundet ett brett jämställdhetsförbund som rymmer alla delar och där alla människors engagemang för en jämställd värld får plats. Så är det nu och så var det 1884, när förbundet grundades. 

Vi behöver dig som medlem för att bli ännu starkare och ännu bredare. Ta med dig dina systrar och bröder och gå med idag!  Här anmäler du dig.

Välkommen!

Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet

Ps. Förutom vår nationella verksamhet bedriver vår lokalföreningar, det vi kallar kretsar, verksamhet i Sundsvall, Örnsköldsvik, Avesta, Stockholm-Uppsala, Linköping, Jönköping, Göteborg, Karlstad,  Malmö, Landskrona och Båstad. 

Finns det ingen krets där du bor- vill du starta upp en? Hör av dig till kansli@fredrikabremer.se  så hjälps vi åt! 

Fredrika Bremer-förbundet är en partipolitisk obunden jämställdhetsorganisation som grundades 1884 av Sophie Leijonhufvud-Adlersparre för att i Fredrika Bremers anda fortsätta kampen för kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter.