Bra-priset är ett jämställdhetspris som har delats ut årligen sedan 1982 av Fredrika Bremer-förbundet. Nomineringar till priset sker av förbundets medlemmar inför årsmötet där beslut fattas om årets vinnare. Avsikten är att premiera och hylla personer eller projekt som på ett innovativt sätt stärkt utvecklingen av jämställdhet i synnerhet och flyttat fram positionerna för mänskliga rättigheter i allmänhet i Fredrika Bremer-förbundets anda.

Bra-priset har tidigare år gått till:

 

2018: ZARA LARSSON

Vid årsmötet i Nynäshamn 2018 utsågs sångerskan och världsartisten Zara Larsson till årets pristagare. Zara Larsson nominerades av medlemmen Margareta Östlind med följande motivering: ”Zara Larsson är en modern feminist och orädd samhällsdebattör som säger vad hon tycker. Hon vill att folk ska lyssna på henne – och hon får folk att göra det. Zara Larsson kämpar för att kvinnor ska våga ta plats och hon har kastat sig in i metoo-debatten. Zara Larsson är en viktig förebild för unga tjejer och kvinnor.”

 

2017: BARBRO WESTERHOLM

2017 års BRA-pris tilldelades Barbro Westerholm. Barbro Westerholm har genom hela sin karriär varit en oförtruten röst mot orättvisor och diskriminering och för en bättre och mer jämställd värld. Hennes idoga arbete har gett betydelsefulla resultat, inte minst då hon beslutade att ta bort sjukdomsstämpeln på homosexualitet på 1970-talet. Idag fortsätter hon sin livsgärning som samhällsförändrare genom att arbeta för årsrika människors rättigheter.

 

2016: ANDERS KOMPASS

Anders Kompass tilldelades 2016 års BRA-pris under ett seminarium på Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö. Anders Kompass tilldelas priset för att genom hela sin karriär ha arbetat för en rättvisare och mer jämställd värld. Och i synnerhet för det mod han visade i samband med hanteringen av uppgifter om övergrepp kopplade till den egna organisationen.

 

 

2015: MARGOT WALLSTRÖM

margot-wallstromMargot Wallström nominerades till 2015 års Bra-pris av Matti och Monica Nordenström i Karlstad kretsen för sitt mod och driv i svensk utrikespolitik och sitt mångåriga engagemang i jämställdhetsfrågor bland annat som medlem i Fredrikornas Karlstadkrets.

 

 

2014: ULRIKA ROGLAND OCH FRIHET FRÅN VÅLD

Ulrika Rogland är före detta åklagare och har länge engagerat sig för kvinnors och barns rättigheter.  Hon är numera målsägandebiträde och håller föreläsningar samt jobbar med opinionsbildning. Ulrika Rogland tilldelas årets Bra-pris för sitt mod, expertis och oförtrutna arbete med att driva och uppmärksamma sexualbrottmål.

 

 

2013: KULTURFÖRENINGEN FOGELSTAD OCH MAKE EQUAL

Stiftelsen Make Equals vision är ett jämställt och inkluderande samhälle där alla röster får höras och alla kan nå sin fulla potential. Baserat på framgångsrika erfarenheter har de tagit fram en 9-stegsmodell vid namn Jämställdhetseffekten som underlättar arbetet med jämställdhet och inkludering för att nå underrepresenterade grupper.

 

 

2012: BIRGITTA PIPER

Birgitta Piper är ekonomijournalist och privatekonomisk krönikör i Sydsvenskan-koncernens tre regionala tidningar. Birgitta Piper tilldelas årets BRA-pris för sitt rättframma sätt att informera och vägleda kvinnor om de juridiska och ekonomiska fallgropar som vi kvinnor, av olika orsaker, lätt hamnar i.

 

 

Vill du läsa mer om tidigare års pristagare? Klicka här