ENGAGERA DIG!
Fredrika Bremer-förbundet engagerar medlemmar i hela landet och det finns olika sätt att engagera sig på:

Engagera dig i någon av våra kretsar eller nätverk:
Våra kretsar anordnar seminarier, föreläsningar och träffar runt om i landet. Läs mer om våra kretsar och hitta kontaktuppgifter här. Saknas det en krets eller förening på din ort och är du intresserad av att starta något? Hör av dig till kansli@fredrikabremer.se

Bli volontär i förbundets volontärgrupp:
Förbundet har sedan 2017 en volontärgrupp som träffas varannan vecka på vårt kansli i Stockholm. Volontärgruppen arbetar främst med medlemsvärvning och kommunikation. Hör av dig till kansli@fredrikabremer.se om du är intresserad av att gå med!

Ta del av programverksamheten:
I vår evenemangskalender hittar du information om seminarier, möten och träffar som är på gång i närheten av dig.

Vill du ha ytterligare information om vår verksamhet eller specifika delar av den? Har du tips eller tankar kring något som du anser förbundet borde ta del av? Hör av dig till oss! kansli@fredrikabremer.se

Volontärgruppen