Fredrika Bremer-förbundet vill se en fullt ut individualiserad föräldraförsäkring och tydligare förslag för ett jämställt föräldraskap. SCB:s senaste siffror visar att männen tog ut så lite som 28 procent av föräldrapenningen 2017. Delat föräldraansvar är en nyckel till ett jämställt samhälle. Fredrika Bremer-förbundet ser att dagens uttag av föräldraförsäkringen hämmar kvinnors karriärmöjligheter, lön och framtida pension.

Nuvarande könsfördelning av det obetalda arbetet är en av förklaringarna till att många kvinnor slutar som fattigpensionärer. Genom att kvinnor i större utsträckning tar majoriteten av föräldradagarna, förlänger föräldraledigheten genom att gå ner i arbetstid, arbetar deltid och arbetar obetalt i hemmet så blir deras livsinkomst (och därmed pension) påtagligt lägre.

Föräldraförsäkringen har funnits i 40 år. Den ihållande ojämställdheten i uttaget påverkar kvinnors ställning på arbetsmarknaden negativt och befäster traditionella normer kring föräldraskap och ansvar för familj och hem, därför vill vi se fler förslag för en jämställd föräldraförsäkring. Läs vår debattartikel om det ojämställda uttaget av föräldraförsäkringen från 2016 här.