Fredrika Bremer-förbundet driver krav på att den lagstiftning som finns ska efterlevas bättre, att föräldraförsäkringen ska individualiseras, att de strukturella löneskillnaderna ska uppmärksammas och åtgärdas samt att Medlingsinstitutets uppdrag bör förändras och fokusera mer på jämställda löner.

76 miljarder: Prislappen för den strukturella löneskillnaden

Under 2017 tog Fredrika Bremer-förbundet, tillsammans med Sveriges Kvinnolobby och Lönelotsarna, fram två rapporter som bel

yser de ojämställda lönerna i Sverige. I januari släpptes rapporten ”76 miljarder: Prislappen för den strukturella löneskillnaden”. Rapporten jämförde löner i olika yrken som kan betraktas som likvärdiga vad gäller till exempel utbildning, ansvar och arbetsförhållanden och visade att yrken där kvinnor är i majoritet värderas och betalas lägre än yrken med liknande kvalifikationskrav som innehas av män. I samband med rapportsläppet skrev vi ett debattinlägg i Svenska Dagbladet där vi bland annat lyfte vikten av att de strukturella löneskillnaderna synliggörs och åtgärdas.

Samma yrke – olika lön

I juli släpptes rapporten ”Samma yrke – olika lön”. Denna rapport studerar löneskillnaderna inom samma yrken, och visar hur kvinnors arbetsinsatser värderas och betalas mindre än mäns i de flesta yrken på arbetsmarknaden. Studien jämför löneskillnader mellan kvinnor och män i 366 yrken i både privat och offentlig sektor. I mer än tre fjärdedelar av alla yrken har män högre lön än kvinnor. Löneskillnaderna är allra störst i yrken med jämn könsfördelning. Utifrån rapportens resultat skrev vi ett debattinlägg som publicerades i Svenska Dagbladet där vi bland annat ställer krav på en individualiserad föräldraförsäkring, bättre tillsyn av lönekartläggningar, ett stärkt uppdrag till Medlingsinstitutet samt ett större fokus på ojämställda löner under avtalsrörelsen. Rapporten lämnades över till jämställdhetsminister Åsa Regnér under ett möte i Almedalen.

Läs debattartikeln om strukturella löneskillnader här.

Läs debattartikeln om löneskillnader inom samma yrken här.

Lön hela dagen
Fredrika Bremer-förbundet är även med och driver kampanjen ”Lön hela dagen” som årligen uppmärksammar löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

Vill du engagera dig i kampanjen?
Varje år på Internationella kvinnodagen 8 mars genomförs en digital manifestation. Tusentals människor över hela landet delar budskapet i sociala medier på det klockslag då kvinnor börjar jobba gratis. Gilla vår facebooksida och följ oss på Instagram och Twitter: @lonheladagen för information om det nya klockslaget!

Runt om i landet arrangeras evenemang och manifestationer. Vill du arrangera något, komma i kontakt med andra eller skicka en debattartikel till din lokala tidning? Gå med i gruppen för lokala ambassadörer.