Livslång Ekonomi är ett utbildningsprojekt av Fredrika Bremer-förbundet. Vi vill se ett jämställt samhälle där kvinnor och män har samma ekonomisk egenmakt över sina liv. 

Inkomstgapet mellan kvinnor och män är i stort sett oförändrad sedan 1995. Kvinnor har lägre pensioner än män, kvinnor tar ut mer av föräldraledigheten och jobbar i större utsträckning deltid än män. Även om dessa skillnader existerar på grund av strukturell ojämställdhet och kräver strukturell förändring vill vi ge kvinnor en verktygslåda till att ta makten över sina egna liv. Därför skapar vi under 2021 en kostnadsfri utbildning i juridik och ekonomi som ger kvinnor verktyg för att motarbeta samhällets strukturella ojämställdhet. 

Under 2021 kommer vi att lansera utbildningsfilmer, studiecirklar och digitalt utbildningsmaterial som du kan ta del av här eller på våra sociala medier.

Just nu har vi även igång en enkät som du gärna får fylla i här: https://forms.gle/CQGQb8gVmsLH9z5QA