Livslång Ekonomi är ett utbildningsprojekt av Fredrika Bremer-förbundet. Vi vill se ett jämställt samhälle där kvinnor och män har samma ekonomisk egenmakt över sina liv. 

Inkomstgapet mellan kvinnor och män är i stort sett oförändrad sedan 1995. Kvinnor har lägre pensioner än män, kvinnor tar ut mer av föräldraledigheten och jobbar i större utsträckning deltid än män. Även om dessa skillnader existerar på grund av strukturell ojämställdhet och kräver strukturell förändring vill vi ge kvinnor en verktygslåda till att ta makten över sina egna liv. Därför skapar vi under 2021 en kostnadsfri utbildning i juridik och ekonomi som ger kvinnor verktyg för att motarbeta samhällets strukturella ojämställdhet. 

Intresseanmälan är öppen!

Just nu tas det digitala studiematerialet fram och tillsammans med studieförbundet ABF förbereds en studiehandledning med konkreta förslag på hur man kan leda en kurs i Livslång ekonomi. Om du vill genomföra kursen tillsammans med dina vänner kan du anmäla ditt intresse här: https://forms.gle/EDYV2kiNNk22R1XX7