Fredrika Bremer-förbundet driver ett pilotprojekt som heter Normkritik i skolan och syftar till att få upp fler svenska skolor på banan i syfte att långsiktigt motverka främlingsfientlighet. Finansieringen kommer från stiftelsen Rights Now. FBF anser att arbetet måste börja i skolan där barn och ungdomar formar sina identiteter, men faktum är att normkritisk pedagogik, systematiskt antimobbningsarbete, genuspedagogik och interkulturell pedagogik inte alltid står högst upp på skolornas dagordning.

Sorgligt nog blir den svenska skolan alltmer ojämlik. OECD har analyserat vad som händer med de sjunkande skolresultaten i Sverige. De konstaterar att Sverige som en gång hade världens mest jämlika skola nu har en av Europas mest ojämlika. Klyftorna mellan de mest och minst gynnade eleverna växer successivt. Segregationen har med både klass, nationalitet och kön att göra och bristerna finns på alla nivåer. Ett organisatoriskt problem är fria skolvalets effekter som gjort att mest priviligerade elever valt bort kommunala skolor i städernas ytterområden. Forskarna konstaterar att skolan inte klarar av att kompensera för de olikheter som finns. Det gäller både på organisationsnivå men även för den enskilde läraren i klassrummet.

Skolans  huvudmän står handfallna och vet inte vad de ska göra. Forskning visar också att bristande kompetens i genus- och mångfaldsfrågor kan vara ett hinder för att nå skolans värdegrundsmål. Det här ska Fredrika Bremer-förbundet råda bot på.

I projektet Normkritik i skolan kommer förbundet att genomföra utbildningar i Hallstahammars kommun. Det är en bruksort som tagit emot mycket flyktingar och de främlingsfientliga krafterna ligger och pyr. Förbundet har genom projektledaren Torbjörn Messing redan startat upp processen genom att hålla en föreläsning i normkritik för kommunens alla lärare. Det ska följas upp med fler utbildningar, kartläggningar och metoder under hela läsåret. Nibbleskolan som har ett interkulturellt förhållningssätt och hög andel utrikesfödda elever kommer att vara vår främsta projektpartner.

Vill du ha mer information om projektet? Kontakta torbjorn@jamntskagg.se